NisCafe.com portal se u potpunosti odriče odgovornosti za tačnost podataka, korišćenje zaštitnih znakova i imena, uslove i cenu koju korisnici navedu prilikom postavljanja oglasa. Uredništvo portala NE proverava tačnost informacija kao ni kontakt podatke oglašivača.

NisCafe.com portal NEMA dodatne informacije o oglašivaču osim email adrese koja je navedena prilikom postavljanja oglasa.

Informacije koje su objavljene na oglasnoj stranici NisCafe.com portala (Mali Olgasi), kao i na podstranicama, objavljene su slobodno bez novčane nadoknade i ne postoji nikakav sporazum ili ugovor načinjen između NisCafe portala i vlasnika oglasa kao ni između vlasnika servera na kojem je smešten i vlasnika oglasa.

Bilo koji od zaštitnih (trademarks), servisnih (service marks) ili zbirnih znakova (collective marks), prava dizajna (design rights), prava ličnosti (personality rights) ili sličnih prava koja se pominju, koriste ili navode u oglasima na NisCafe.com portalu su vlasništvo njihovih dotičnih vlasnika. Njihova upotreba ovde ne nagoveštava da ih možete koristiti u bilo koju drugu svrhu sem one iste ili slične informativne upotrebe koja je zamišljena od strane originalnih autora oglasa.

Osim ako je drugačije naglašeno, NisCafe.com i ostali sajtovi u vlasništvu niti podržavaju niti su povezani sa bilo kojim od vlasnika takvih prava i NisCafe ne može da da nikakva prava na korišćenje materijala koji je inače zaštićen.
Vaša upotreba ikojeg takvog ili sličnog bestelesnog vlasništva je na vaš sopstveni rizik.

NisCafe portal ne podržava niti ohrabruje kršenje ničijih zakona, te stoga ne može odgovarati za bilo kakvo kršenje nečijih zakona, ni biti odgovoran za povezivanje sadržaja portala sa internet domenima, koji podležu drugačijim zakonima, kao ni za reprodukovanje ili objavljivanje informacija i podataka koji se u njoj sadrže.

NisCafe neće objavljivati oglase koji sadrže ili sugerišu na versku, rasnu ili polnu netrpeljivost kao ni oglase za robu/usluge koji su zabranjeni Zakonom Države Srbije.

Politika privatnosti

Popunjavanjem forme i postavljanjem malog oglasa na stranicama NisCafe.com portala saglasni ste da se Vaši podaci koje tom prilikom ostavite, čuvaju u našoj bazi radi lakše i brže komunikacije sa potencijalnim kupcem dobara/usluga koje nudite u oglasu.

Što se tiče podataka koje ostavite na sajtu prilikom popunjavanja drugih kontakt formi, Vaši podaci se NE ČUVAJU nego trenutno koriste za komunikaciju sa Vama.

NisCafe.com ne trguje niti daje na uvid Vaše podatke trećim licima.