Niške vesti

Odobrena sredstva za projekat

novi-projekatMinistarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 2 od 13. januara 2012. godine objavilo je Odluku o raspodeli sredstava po javnom pozivu za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja buxeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave.

Ovom odlukom Gradskoj opštini Palilula u Nišu odobrena su sredstva u iznosu od 1.450.000,00 dinara za realizaciju projekta „Pretvaranje divljih deponija u parkovske površine“ iz jedne od šest namenskih oblasti za pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

U skladu sa Uredbom i Predlogom odluke Komisije za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, ministar Milan Marković doneo je odluku o raspodeli sredstava za 53 jedinica lokalne samouprave za projekte u šest oblasti. Osim aktivnosti u oblasti pružanja pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, kojim je sagledana aktivnost i Gradske opštine Palilula, Ministarstvo je podržalo i projekte lokalnih samouprava, sa 35.000.000,00 dinara, za učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz buxeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji. U ovoj oblasti biće podržan i projekat niške opštine Medijana za „rekonstrukciju poslovnog objekta radi formiranja poslovno-uslužnog centra“.

Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, odlukom ministra odobrena su za pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji Programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave. Sa 2.954.000,00 dinara podržani su projekti jedinica lokalne samouprave koje su pogođene elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera. Sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara izdvojena su za pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada jedinice lokalne samouprave a sa 21.500.000,00 dinara podržane su jedinice lokalne samouprave u realizaciji projekata različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.

Tekst i foto:D.Vidojković

Pročitajte i...