Niške vesti

Novi izgled keja na Nišavi

nisavski-kejDeo obale Nišave, od medoševačkog do železničkog mosta, uskoro će dobiti sasvim novi izgled. Grad Niš je, na osnovu sporazuma sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode“ o uređenju vodotoka Nišave, preneo vlasništvo nad zemljištem pored vodotokova ovom preduzeću, izdata je lokacijska dozvola i urađen je glavni projekat, tako da je usledila i građevinska dozvola za ove radove.

Uređenje ovog dela priobalja Nišave podrazumeva regulaciju rečnog korita, čime će se omogućiti nastavak izgradnje Ulice Sime Matavulja na levoj obali Nišave i na taj način stvoriti uslovi za izgradnju Radne zone Zapad.

Osim stvaranja uslova za razvoj privrede, jer je radna zona Zapad predviđena i za privredne objekte i za stanovanje, uređenje nišavskog keja imaće i zaštitnu, ali i estetsku funkciju.

Preduzeće „Srbijavode“ raspisuje tender, nakon koga će biti poznati izvođači radova.

Uređenje ovog dela priobalja Nišave finansiraće se sa pet miliona evra kredita Svetske banke, čiji revizor naredne nedelje treba da obiđe trasu i tada će se definisati tačna dinamika radova na ovom novom gradilištu.

Pročitajte i...