Niške vesti

Nisu svi niški gubitaši rasipnici

niski-vodovod U JKP „Naisus“ tvrde da su za reprezentaciju i službene troškove potrošili minimum sredstava i da racionalno troše svaki dinar i pored velikih potraživanja od potrošača. Na prozivke da se u mnogim komunalnim preduzećima u Nišu, koja su veliki gubitaši, rukovodstva ponašaju rasipnički i neracionalno, kao i da mnogo novca troše na reprezentaciju i službena putovanja, reagovali su iz JKP za vodovod i kanalizaciju „Naisus“. Direktor Aleksandar Mitić kaže da se u preduzeću svi ponašaju u skladu s predloženim merama i smernicama gradskog rukovodstva, iako one još nisu zvanično usvojene.

– „Naisus“ ima specifično poslovanje, što je i uslovilo troškove službenih putovanja. Dva puta sedmično naši stručnjaci i vozilo odlaze za Beograd gde po zakonskoj obavezi nose uzorke vode na pregled. Za 52 nedelje godišnje to su 104 odlaska i ako svako putovanje košta desetak hiljada dinara, to je više od milion dinara. Jednom sedmično naš kamion obavezno mora u Kruševac i Industriju hemijskih proizvoda „Župa“ od koje nabavljamo hlor i druga sredstva za proizvodnju vode. To službeno vozilo godišnje pređe čak 8.500 kilometara. Sva druga službena putovanja su ispod minimuma, a u inostranstvo putujem samo ja, što takođe veoma malo opterećuje kasu preduzeća – kaže za „Politiku“ direktor niškog vodovoda Mitić.

Govoreći o troškovima reprezentacije, Aleksandar Mitić kaže da su i oni minimalni:
– Programom poslovanja, koji je usvojila Skupština grada, imamo pravo na reprezentaciju od oko 12 miliona dinara. Za razliku od prethodnih nekoliko godina, kada su na primer troškovi reprezentacije bili u 2006. godini 5,3, a 2007. godine 4,25 miliona dinara, trošimo duplo manje. A potrošeno je 900.000 dinara za rad naše unutrašnje kantine, za sokove, kafe, čaj i drugo što popiju naši radnici, a nabavka se plaća iz kase preduzeća. Radnici, međutim, plaćaju ono što popiju i taj se novac vraća nazad u kasu. Preduzeće plaća proslavu dočeka Nove godine za radnike i troškove organizovanja drugih praznika i na tom planu potrošeno je 300.000 dinara, ali je radnicima kasnije sve odbijeno od zarada i ponovo je taj novac u našoj kasi. Ipak, tretira se kao reprezentacija.

U vezi s platama direktor Mitić objašnjava:
– Netačno je da direktori javnih preduzeća zarađuju dodatno i kao članovi upravnih i nadzornih odbora u drugim firmama, jer to zakonom nije dozvoljeno zbog sukoba interesa. A što se plata tiče, one su po kolektivnom ugovoru i na osnovu odluke Vlade Srbije, sami ih ne određujemo.

Mitić kaže da poslovanje JKP „Naisus“ opterećuju nenaplaćena potraživanja. Građani „Naisusu“ duguju za utrošenu vodu 360, privreda 430, a grad, koji plaća troškove za vodu ustanovama kulture i obrazovanja i za izvedene radove na održavanju vodovodne mreže, 83 miliona dinara. Osim tih osamdesetak miliona koje dobije od grada, JKP „Naisus“ nema drugih dotacija od gradskog budžeta, istakao je za „Politiku“ Aleksandar Mitić.

– Nastojimo da dugovanja građana i privrede smanjimo i već smo samo tokom septembra naplatili desetak miliona dinara. Verujemo da će se naplata potraživanja još više povećati – rekao nam je Mitić.

Izvor: Politika

Pročitajte i...