Medicina

NINOSLAV RADOVANOVIĆ

Ninoslav Radovanović

Ko je ko u Nišu

Ninoslav (Dušan) Radovanović (6. maj 1940.) akademik, doktor medicinskih nauka jedan je od najpoznatijih kardiohiruga u Srbiji, koji je dao značajan doprinos uvođenju novih kardiohirurških metoda na otvorenom srcu, a od 2009. i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Rođen je (6. maj 1940.) u Nišu gde završava osnovnu i srednju školu, a danje školovanje nastavlja na Medicnskom fakultetu u Beogradu. Studije završava u predviđenom roku sa srednjom ocenom 9,26. Jedno vreme boravi u Nišu, a onda 1967. odlazi u Švajcarsku, gde prvo radi na opštoj hirurgiji. Dalje stručno usavršavanje 1970. nastavlja na kardiovaskularnoj hirurgiji u Ženevi i nakon pet godina usavršavanja kardiohirurških veština, kod profesora Šarla Hana, dobija zvanje pomoćnika hirurga a zatim kardiovaskularnog hirurga i hirurga konsultanta. Dalje školovanje na postdiplomskim studijama obavio je u najboljim školama kardiovaskularne hirurgije u Ženevi, Parizu i Hjustonu.

Vraća se u Srbiju gde Osniva i postaje prvi direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. To je sjajan period razvoja srpske kardiohirurgije, a Institut Sremska Kamenica, u svetu postaje poznata i priznata ustanova, delom i po rezultatima rada dr Radovanovića i njegovog tima. Zbog nekih nedovoljno razjašnjenih činjenica 1999. dr Radovanović, biva smenjen sa dužnosti direktora Instituta, zatim 2001., nakon petooktobarskih promena u Srbiji vraćen na tu dužnost, da bi 2006. dr Radovanović ponovo bio smenjen sa dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.

Nakon ovog događaja dr Radovanović napušta Srbiju i počinje sa radom u Slovenija gde postaje osnivač centra za kardiovaskularnu hirurgiju u Izoli, Slovenija.

Pročitajte i...