Istorijske ličnosti

NIKOLA UZUNOVIĆ

uzunovic

Rođen 1873. godine u Nišu. Umro 1954. godine.
Završio Pravni fakultet na Velikoj školi u Beogradu. Bio sudija, predsednik prvostepenog suda, nacelnik okruga. 1904. godine izabran za odbornika Niške opštine, a nakon osam meseci za narodnog poslanika ispred Radikalne stranke. Bio je sekretar Kasacionog suda u Beogradu. Posle Prvog svetskog rata ponovo je izabran za narodnog poslanika. Od 1924. do 1936. godine sedam puta mu je poveravan mandat za sastav vlade. Za vreme šestojanuarske diktature bio je jedan od osnivaca i prvi šef Jugoslovenske radikalne seljacke demokratije.