Politika i društveni život

NEBOJŠA KRSTIĆ

Ko je ko u Nišu

Primarijus dr sci med Nebojša Hristivoje, Krstić je rođen 23. maja 1964. godine u Knjaževcu. Osnovnu školu „Timočki partizani“ iz Knjaževca je završio kao učenik generacije. Srednju školu „Gimnazija-Ivo Lola Ribar“ je završio kao učenik generacije sa odličnim uspehom i nosilac je Vukove diplome. Medicinski fakultet je upisao školske 1983-84.god. na Univerzitetu u Beogradu i diplomirao je 1989.godine. Magistrirao je sa odličnim uspehom 1996. god sa temom „Hipertrofija miokarda leve komore i dijastolna disfunkcija kod pacijenata sa arterijskom esencijalnom hipertenzijom“ na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Specijalistički ispit je položio sa odličnim uspehom februara 1999. god. 2005.god uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori koji determinišu nastanak i razvoj arterijske hipertenzije kod odraslog stanovništva u Srbiji“. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a po pribavljenom mišljenju Srpskog lekarskog društva mu je dodelilo naziv Primarijusa 2005.god.

Zapošljen je u KC u Nišu na Klinici za kardiovaskularne bolesti kao specijalista interne medicine-kardiolog. Autor je više od 100 stručnih i naučnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima. Oženjen je i ima dva sina.

Politikom se bavi od uvođenja višestranačkog političkog sistema. Bio je izabran za odbornika u dva mandata do 2000.godine, kao i na izborima 2008.god.

Član je političke stranke G 17 plus i predsednik resornog odbora za zdravstvo.

Pročitajte i...