Inside

Narodna biblioteka STEVAN SREMAC

biblioteka stevan sremac

Niš Dušana Kostića 9, tel: 018/22-542, 24-153, tel/faks: 22-060,
Dečije odeljenje: 44-087
www.nbss.rs

Radno vreme: Radnim danom od 7 do 20 sati,subotom i nedeljom od 8 do 13 sati

Kratak istorijat čitališta i biblioteke

Kao godina osnivanja Narodne biblioteke uzima se 1879. godina. Grupa gimnazijskih profesora je u okviru škole osnovala biblioteku i čitaonicu, koja je, osim učenicima, služila građanima Niša.

Prema izveštaju Stevana Sremca, profesora Gimnazije i delovođe biblioteke, već naredne 1880. godine, biblioteka je imala 107 članova, na poklon dobila 45 knjiga i bila pretplaćena na 22 domaća i strana lista i časopisa. 13. maja 1894. godine, vladika niški Jeronim Jovanović testamentom zaveštava svoju zgradu i 2.000 knjiga, mahom crkvenih. Stevan Sremac je još za života zaveštao biblioteci 770 knjiga, koje su 1908. godine smeštene u njene fondove.

Bugari će 1915. godine odneti 15.000 knjiga da bi 1924. godine vratili samo 1.000. Do 1941. godine se obnavljaju fondovi uz rad jednog neplaćenog bibliotekara i starateljstvo direktora Gimnazije. Godine 1941. Nemci spaljuju 5.000 odabranih knjiga, a ostalom fondu se gubi trag.

Organizovanjem sabirne akcije, koja je oglašena 11. novembra 1944. godine, biblioteka obnavlja svoje fondove, ali će ih velika poplava 1948. godine ponovo uništiti. Tek posle toga, biblioteka počinje da se razvija, da obogaćuje književne fondove, poboljšava materijalni položaj, povećava i jača kadar, specijalizuje sližbe i postaje jedan od najznačajnijih faktora u kulturnom životu grada.

Status biblioteke

Biblioteka je samostalna i matična za nišavski okrug.

Organizacija odeljenja i službi

Celokupno poslovanje biblioteke podeljeno je na dva sektora, za bibliotečko poslovanje i za opšte poslove.
U okviru sektora za bibliotečko poslovanje su:

 • odeljenje nabavke o obrade
 • odeljenje stručne knjige
 • opšte pozajmno odeljenje
 • odeljenje knjiga za decu
 • odeljenje periodike
 • odeljenje zavičajnih i posebnih fondova
 • odeljenje za matične poslove
 • redakcija književnog i kulturnog programa

U okviru sektora za opšte poslove su sve prateće delatnosti potrebne jednoj samostalnoj ustanovi kao i knjigoveznica i sito štampa.

Prostor

Biblioteka raspolaže sa 1.200 m2 prostora, uglavno nenamenski građenog, kao i čitaoničkim prostorom sa 185 mesta.

Kadrovi

Biblioteka zapošljava 54 radnika. Sa visokom školskom spremom je 19 radnika, sa višom 9, sa srednjom 20, kv majstora 2, polukvalifikovan 1 i sa osnovnom školom 3. Bibliotečkim poslovanjem se bave 44 radnika.

Fondovi

 • fond beletristike: delimično slobodan pristup, ukupno 114.427 knjiga.
 • fond stručne knjige: nema slobodan pristup, ukupno 38.468 knjiga i 5.669 na stranim jezicima.
 • fond knjiga za decu: pristup slobodan, ukupno 63.029 knjiga i 4 časopisa za decu.
 • fond periodike: čitaonica sa 16 mesta, izdvojeni stari i retka periodika, ukupno 44.130 svezaka, časopisa i 1.305 godišta novina.
 • zavičajni fond: ukupno 2.760 knjiga i 363 starih i retkih. Prikuplja i obrađuje periodične pulikacije, kartografske publikacije, separate, grafike, rukopisnu građu, audio i vizuelni materijal, plakate, letke, pozivnice, prospekte, programe manifestacija, propagandni materijal i drugi sitan bibliotečki materijal.
 • legati: Legat niškog vladike Jeronima iz 1894. godine kojim zaveštava 2.000 knjiga i kuću sa placem. Legat Stevana Sremca od 770 knjiga sa radnom sobom.
 • zbirke: referensna zbirka, zbirka grafika, izdanja SANU, izdanja SKZ, a u okviru Odeljenja stare i retke čuvaju se 38 zbirki koje su po katalogu Janka Hrkalovića proglašene retkim. Kao posebna zbirka u fondu se čuva celokupno dosadašnje stvaralaštvo signalističke poezije Miroljuba Todorovića.

biblioteka Stevan Sremac

Kulturna delatnost

Biblioteka je, naročito zadnjih godina, jedna od najznačajnijih centara Niša. Biblioteka u toku nedelje organizuje u proseku jedan kulturni događaj. Za te manifestacije kulturnog sadržaja adaptirana su tri atraktivna prostora: podrum, velika terasa i dvorište. Književne večeri, tribine i iložbe organizuju se sa podjednakom pažnjom i afirmisanim i manje poznatim stvaraocima iz oblasti literature, slikarstva, karikaturistima, muzičarima, glumcima i naučnim radnicima. O realizaciji brine urednik književnog i kulturnog programa, a angažuju se svi radnici biblioteke.
Biblioteka je i sponzor mnogih kulturnih aktivnosti (Likovna kolonija u Sićeve, Književna kolonija u Sićevu, Susreti sela niške opštine, Svetosavski susreti niških škola).

Izdavačka delatnost

Biblioteka je izvršila sve pripreme za izdavanje jednog časopisa, zbirke pesama i kataloga posebnih fondova. Izdavačka delatnost će biti pokrenuta boljom materijalnom situacijom. Za sada je samo suizdavač nekoliko pesničkih zbirki i naučnih dela.

Mreža biblioteka u opštini

Biblioteka ima 6 ogranaka u mesnim kancelarijama na periferiji grada sa prosečno 6.500 knjiga i sa po 8 naslova periodičnih izdanja. Završene su sve pripreme za početak rada ogranka u selu Gornji Matejevac. Pružena je pomoć, kako stručna tako i u knjigama selima Sićevo i Prva Kutina i omogućen početak rada. Biblioteka je izvršila upis u Registar biblioteka 30 školskih biblioteka. U toku je rad na upisu ostalih. Biblioteke većih preduzeća su u tesnoj vezi sa Narodnom bibliotekom.

Specifičnosti

Osmišljenim bibliotečkim marketingom, o biblioteci se 2-3 puta nedeljno piše ili govori u skoro svim lokalnim javnim glasilima (vodi se pres kliping). Neka glasila imaju i stalne rubrike koje pripremaju i pišu bibliotekari. Pred kraj svake godine biblioteka okuplja 30 najativnijih čitalaca i na svečanosti im dodeljuje knjige i počasne članske karte. Jednom godišnje organizuje se i koktel za darodavce i uručiju im se zahvalnice, takođe u prisustvu javnih glasila.

Pročitajte i...