Niške vesti

Nacionalna konferencija o Biomasi u Nišu

Nacionalna konferencija-„Ne-tehničke barijere za korišćenje biomase u energetske svrhe“, održaće u sredu, 23. februara 2011.godine, u sali niškog hotela „Aleksandar“. Konferencija će početi sa radom u 10:00 sati a održava se u okviru projekta konzorcijuma civilnog društva „Agrovet Management Projekt“ i „EKOpolis“ – SECTOR II programa Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za centralnu istočnu Evropu (REC)“. Očekuje se učešće oko 70 predstavnika zainteresovanih strana sa teritorije čitave Srbije.

biomasa_copy

Po rečima Ivana Pavlovića, iz Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša, na Nacionalnoj konferenciji o biomasi biće saopštena analiza barijera po pitanju pravno-administartivnih, finansijskih, ekonomskih, socijalnih i informacionih, u korišćenju biomase u energetske svrhe. U diskusiji sa predstavnicima Grada Niša, resornih ministarstava Vlade Srbije, lokalnih samouprava grada i regiona, sa potencijalnim investitorima i organizacijama civilnog društva, sagledaće se mogućnost integrisanja preporuka u planove rada. Predstaviće se mogućnosti finansiranja ovih projekata iz fondova EU, kao i detalji izrade biznis planova za postrojenja na biomasu. Utvrdiće se i naredni zadaci u sprovođenju okvirnog plana za poboljšanje uslova primene biomase u energetske svrhe.

U proteklom radu na ovom projektu, održane su četiri radionice i dva okrugla stola na kojima se diskutovalo o barijerama u okviru pravno-administartivnih, finansijskih, ekonomskih, socijalnih i informacionih pitanja na nivou EU i Srbije. Za potrebe promotivnih aktivnosti ciljeva projekta i informisanja građana štampani su leci, snimljeni video spotovi i dokumentarni film, organizovane tv rasprave o ovoj značajnoj temi, objavljena publikacija i postavljena veb prezentacija. U odnosu na primere dobre prakse iz zemalja EU, uzimajući i specifičnosti našeg podneblja, definisan je set preporuka za unapređenje ovog sektora.

Važno je istaći da ovaj jednogodišnji projekat, konzorcijum organizacija civilnog društva „Agrovet Management Projekt“ i „EKOpolis“, realizuje u saradnji sa Upravom za poljoprivredu i razvoj sela, Upravom za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, Upravom za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Grada Niša, Poljoprivrednom stručnom službom „Niš“ d.o.o, JKP „Gorica“, TV „Zona“i RTV „Banker“.

U cilju efikasnije organizacije skupa, potrebno je popuniti prijavu i dostaviti je organizatorima Nacionalne konferencije do 21.februara 2011.godine na adresu: bio-generator@avm.rs (za Anu Ilić, koordinatora projekta). U prilogu ove informacije je data i preliminarana Agenda Nacionalne konferencije kao i formular za prijavu.

Dragan Vidojković

Pročitajte i...