Niške vesti

Na klik od zdravlja

na-klikOsobe sa oštećenim sluhom od sada imaju priliku da se informišu o simptomima i prevenciji najčešćih oboljenja putem video snimaka na znakovnom jeziku postavljenih na sajtu www.naklikodzdravlja.com. Ovaj sajt rezultat je aktivnosti projekta „Na klik od zdravlja“ finansiranog od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije. Od septembra 2013. godine projekat realizuje Medical Start up klaster, mreža privatnih praksi u oblasti zdravsteve zaštite jugoistočne Srbije, uz pomoć Gradske organizacije gluvih i nagluvih Niš.

Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta života osoba sa oštećenim sluhom i njihovu socijalnu inkluziju kroz savremena sredstva komunikacije. Četvoromesečno angažovanje motivisanog projektnog tima za rezultat je imalo 40 obučenih gluvih lica za korišćenje IKT alata, 20 gluvih lica uključenih u kreiranje sadržaja sajta, 20 tekstova o zdravstvenim problemima volonterski pripremljenih od strane zdravstvenih radnika iz državne i privatne prakse, 20 video snimaka na znakovnom jeziku, kreiran i ažuriran sajt www.naklikodzdravlja.com.

Završni događaj, okrugli sto „IKT socijalna inkluzija – Na klik od zdravlja“, održan 15. januara 2014. u sali Skupštine grada Niša. Govornici i učesnici okruglog stola bili su predstavnici: Gradske organizacije gluvih i nagluvih Niš, Gradske organizacije gluvih i nagluvih Leskovac, Savet za rad sa osobama sa invaliditetom Grada Niša, Dom zdravlja Niš, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš – Centar za rad sa osobama sa invaliditetom, Uprava za obrazovanje, Kancelarija Zaštitnika građana i Medical Start up klaster.

Volontersko učešće i predlozi za dalje unapređenje položaja osoba sa oštećenim sluhom tokom trajanja i na završnom događaju projekta od strane referentnih zdravstvenih organizacija državne i privatne prakse daju nadu da će biti pokrenute nove konstruktivne inicijative u tom pravcu.

Pročitajte i...