Niške vesti

Monitoring projektnih aktivnosti

monitoring Tim Stalne konferencije gradova i opština, koji vrši periodični monitoring i proveru toka projekata finansiranih kroz Exchange 3 program Evropske delegacije u Srbiji, u sastavu Ivana Maksić, Irina Slavković i Marija Mijatović, obišao je Gradsku opštinu Palilula u Nišu. U razgovoru sa projektnim timom Opštine, Milošem Stojadinovićem, menadžerom projekta, Draganom Terzićem, administrativnim asistentom i Milošem Ristićem, finansijskim asistentom, sagledane su protekle aktivnosti na ostvarivanju projekta „Jačanje opštinskih kapaciteta za unapređenje kvaliteta života socijalno ranjivih grupa“, kao i rezultati na terenu.

Predstavnice monitoring tima imale su uvid u tekuće aktivnosti i rad mobilnih timova na terenu opštine Palilula koji su, u trenutku obilaska, pružali pomoć osobama u naselju ‘Crvena Zvazda’. Iskazano je zadovoljstvo načinom rada i dogovorena dalja dinamika ostvarivanja projekta.

Socijalno-ugroženi stanovnici Palilule mogu dobiti potrebne informacije o korišćenju besplatnih usluga mobilnih timova projekta na telefon 018/ 244-587 ili u mesnim kacelarijama opštine (Rasadnik, Palilula, G.Međurovo, Bubanj, Lalinac) radnim danom od 09-14:00 sati. Usluge obuhvataju medicinsku pomoć ugroženih kategorija stanovnika, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, pružanje lekarske savetodavne pomoći, psiho-socijalne pomoći i podrške, pravne pomoći.

Po podacima iz Statističkog godišnjaka Grada Niša, na Paliluli živi 73.610 stanovnika, dok je od tog broja svega 12.612 zaposleno. U takvoj situaciji, grad je suočen sa opštom situacijom, koju karakteriše kolaps sistema socijalne zaštite, a odatle nema novca za ostvarivanje osnovnih prava, kao što su dečiji dodaci, materijalno obezbeđenje, tuđa nega i pomoć, penzije.

Na teritorji Gradske opštine Palilula živi veliki broj osoba kojima je potrebna neka vrsta socijalne zaštite i pomoći. Gotovo svaki 14 stanovnik Palilule je stariji od 70 godina. Po zvaničnoj statistici 5061 osoba spada u ovu kategoriju. Broj korisnika usluga neke vrste socijalne zaštite je 2245 dok je broj dece sa određenom vrstom invaliditeta 23. Upravo ove kategorije spadaju po Strategiji za smanjenja siromaštva u najugroženije kategorije, kojima je potrebna svaka vrsta psiho-socijalne i ekonomske pomoći.

Program EXCHANGE 3, koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti rada lokalnih samouprava u Srbiji.

Dragan Vidojković

Pročitajte i...