Niške vesti

Mir za jedan dan

mirAkcija „Mir jedan dan“, prvi put, održaće se u Nišu 21. septembra na platou ispred TC Kalča u periodu od 11h do 13h u organizaciji OŠ „Učitelj Tasa“, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana mira.

Akcija je deo promocije projekta „Obrazovne institucije implementiraju Obrazovanje za mir“ koji se realizuje u saradnji sa Nansen Dialogue Centre Srbia, Nansen Dialogue Centre Montenegro i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja Crne Gore. Projektni ciljevi su definisani Deklaracijom o zajedničkoj saradnji Ministarstava prosvete i nauke Srbije i MiP Crne Gore potpisane 2009. godine.

Akcija će sinhronizovano biti izvedena u 7 gradova, sedam osnovnih i srednjih škola iz Republike Srbije i Crne Gore.

Namera nam je da skrenemo pažnju na segment obrazovanja koji između ostalog treba da neguje kulturu nenasilnog rešavanja sukoba, kao i prezentovanje mirovnih vrednosti, što je u skladu sa obrazovnim ciljevima propisanim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Rаzviјаnjе spоsоbnоsti zа ulоgu оdgоvоrnоg grаđаninа, zа živоt u dеmоkrаtski urеđеnоm i humаnоm društvu zаsnоvаnоm nа pоštоvаnju lјudskih i grаđаnskih prаvа, prаvа nа rаzličitоst i brizi zа drugе, kао i оsnоvnih vrеdnоsti prаvdе, istinе, slоbоdе, pоštеnjа i ličnе оdgоvоrnоsti“ – Član 4.)

Akciju organizuju i vode učenici viših razreda naše škole u saradnji sa razrednim nastavnicima.

Pročitajte i...