Sport

MILADIN ILIĆ

Ko je ko u Nišu

Rođen je 1928. godine u Pirotu. U Nišu je od 1934. godine.Završio je osnovnu školu „Vožd Karađorđe“ i Prvu mušku mušku gimnaziju u Nišu, zatim DIF u Beogradu 1954. godine. Magistrirao je u Beogradu 1969. godine, a doktorsku disertaciju odbranio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1975. godine. Bio je profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu i „Moša Pijade u Bihaću. Od 1. decembra 1960. godine profesor je Više pedagoške škole u Nišu koja see transformiše u Filozofski fakultet. u Dva mandata je bio deekan Filozofskog fakulteta, a u penziju odlazi 1995. godine kao profesor ovog fakukteta.

Bavio se kao aktivan takmičar lakom atletikom, gimnastikom i rukometom.
Bio je trener u rukometu, gimnastici i fudbalu.

Bio je funkcioner u društvenim organizacijama za fizičku kulturu (Savez sportova, Savez organizacija za fzičku kulturu, SIZ fizičke kulture, predsednik DTV „Partizan“ – Niš, član i sekretar SOFK Srbije.
Grad Niš mu je dodelio najveću sportsku nagradu „Oktobarska nagrada. Osloođenje gradaNiša. Za životno delo.

Napisao je preko 100 stručnih i naučnih radova i desetak knjiga, bio je pet puta mentor pri izradi magistarskih radova, šest puta doktorskih disertacija. Petnest godina bio je odgovorni urednik časopisa „Fizička kultura“ – Beograd, najstarijeg jugolovenskog časopisa iz te oblasti.
Bavio se istoriografijom razvoja fizičke kulturevu Nišu. Knjiga „Rukomet 1949 – 1999“ poslednje je njegovo delo, pisana u vrlo specifićnim uslovima : ratna 1999. godina i opaka i teška bolest . U pisanju ove knjige uneo je celog sebe, jer je rukomet kao igru boleo najviše, iako se smatralo da je rođeni gimnastičar.

Umro je 2000. godine sahranjen na novom groblju u Nišu.