Niške vesti

Mensa testiranje u Nišu

mensa-logoMensa Srbije će vršiti testiranje u Nišu u nedelju, 8. maja od 13h u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u ulici Pariske komune bb.

Uslovi za pristupanje Mensinom testu:
– Donja starosna granica za pristupanje testu iznosi 17 godina;
– Mensin test se može rešavati najviše 3 puta;
– Minimalni razmak između dva testiranja je godinu dana;
– Uplata (1000,00 dinara za zaposlene odnosno 700,00 dinara za đake, studente, nezaposlene, penzionere)

Prilikom dolaska na testiranje traba da ponesete:
– Dokument koji će poslužiti za Vašu identifikaciju – lična karta, indeks, vozačka dozvola, vojna legitimacija, izbeglička legitimacija ili bilo koji drugi dokument u kome se nalazi matični broj (JMBG).
(maloletni mogu na uvid doneti i zdravstvenu knjižicu ili povlasticu za vožnju ili neki treći dokument)
– Dokaz o uplati.
– Hemijsku olovku.

Pročitajte i...