Promocije, sajmovi, festivali

May the Skills Be With You

BESTNiška lokalna grupa Udruženja Studenata Tehnike Evrope – BEST Niš – Ove godine, organizuje sada već tradicionalni 6. Međunarodni Letnji Akademski Kurs pod nazivom „May the Skills Be With You“ od 21. do 31. jula 2013. godine u našem gradu.

Na kursu će pored 25 odabranih studenata sa 90 evropskih univerziteta, takođe učestvovati i 15 studenata sa Univerziteta u Nišu. Ukoliko ste student, možete da iskoristite ovu priliku da naučite nešto novo, kao i da steknete nova poznanstva širom Starog Kontinenta.

Kao učesnik, prisustvovaćete obrazovnom akademskom kursu međunarodnog karaktera, koji je u potpunosi usklađen sa evropskim sistemom transfera kredita (ECT sistemom) kao jednom od najvažnijih stavki Bolonjske deklaracije. Kurs se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Nišu, kao i njemu pripadajućim fakultetima.

Akademski deo kursa se sastoji od 30 sati akademskih predavanja, treninga i radionica na temu komplementarnih veština i neformalnog obrazovanja. Učesnici kursa će imati prilike da upoznaju kako teorijsku osnovu, tako i praktičnu primenu komunikacijskih i prezentacionih veština, upravljanja vremenom i projektima, rešavanja konflikata… Predavanja će držati profesori Univerziteta u Nišu, kao i predstavnici kompanija koji se u realnom svetu susreću sa važnošću komplementarnih veština u rešavanju svakodnevnih poslovnih problema iz različitih oblasti.

Pored svog akademskog dela, značajan deo Međunarodnog Letnjeg Akademskog Kursa predstavlja i njegov kulturno-socijalni aspekat. Organizovanjem specifičnih događaja, poput Srpske Večeri i obilaska našeg grada, strani učesnici će imati priliku da se upoznaju sa tekovinama kulture i tradicije našeg grada, naroda i zemlje. Sa druge strane, organizovanjem događaja poput Internacionalne Večeri, domaćim učesnicima će biti upriličeno upoznavanje kulture i tradicije svih zemalja odakle dolaze strani studenti. Ovo se može smatrati idealnom prilikom za domaće studente da upoznaju načine razmišljanja, život i provod svojih evropskih vršnjaka, i da im na delu pokažu srpsko gostoprimstvo.

Cilj ovog kursa ima podizanje svesti studenata našeg grada o značaju komplementarnog obrazovanja u privatnom i profesionalnom životu. Pored ovog, kurs za domaće participante ima i višestruku kulturološku i socijalnu korist, jer se radom na projektu u multinacionalnoj i multikulturalnoj sredini, koju ovaj kurs promoviše, na pravi način stiču vrlo bitna iskustva o stvaranju zdrave okoline za razvoj novih ideja koje pomažu ne samo individualni razvoj učesnika, nego i razvoj našeg regiona i zemlje u celini.

Za sve dodatne informacije i pitanja o medjunarodnom akademskom kursu posetite sajt www.bestnis.org.rs/summer13 ili pišite na nis@best.eu.org.

Pročitajte i...