Verski objekti u Nišu

Latinska crkva kod Gornjeg Matejevca

latinska_crkva

Iznad sela Gornji Matejevac, na brdu zvanom Metoh nalazi se najlepša sakralna građevina na ovom području. Sagrađena je u vreme vladavine vizantijskog cara Manojla I Komnina, koji je često boravio u Nišu. Obnovljena je za vreme vladavine despota Stevana Lazarevića, početkom XV veka.

Crkva je posvećena svetoj Trojici, a zbog kolonije dubrovačkih trgovaca koji su je koristili u 16. veku u narodu je poznata kao Latinska. Izgrađena kao jednobrodna građevina u obliku upisanog krsta sa kupolom , sa fasadom od opeke i kamena, svojim arhitektonskim oblicima obezbedila je značajno mesto u istoriji vizantijske arhitekture na ovim prostorima.

mapa lokaliteta

Pročitajte i...