Niške vesti

Kvalitet života ugroženih grupa

Palilula Niška opština Palilula našla se u grupi od 29 gradova Srbije kojima je Evropske unije odobrila projekat iz programa EXCHANGE 3. Dvanaest miliona dinara stiže u Niš za ostvarivanje jednogodišnjeg projekta „Povećanje kapaciteta opštine za poboljšanje kvaliteta života ugroženih grupa“ u ovoj organizaciji lokalne samouprave Grada Niša.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru programa EXCHANGE 3 odobrila je sredstva Gradskoj opštini Palilula, u iznosu od 12.miliona dinara, za ostvarivanje projekta „Povećanje kapaciteta opštine za poboljšanje kvaliteta života ugroženih grupa“. Svečano potpisivanje ugovora obaviće se u Beogradu 24.septemba sa 29 gradova i opština u Srbiji, koje su izabrane u okviru prvog poziva za opštinske projekte. Po rečima predsednika opštine, prof.dr Igora Novakovića, ovo je veliko priznanje i podrška projektnom timu i rukovodstvu Gradske opštine Palilula u ostvarivanju Strategije razvoja opštine. Inače, projekat će se istovremeno implementirati i u Bugarskom gradu Ćustendilu u okviru razmene iskustva i primera dobre prakse u regionu.

Na teritorji Gradske opštine Palilula živi veliki broj osoba kojima je potrebna neka vrsta socijalne zaštite i pomoći. Gotovo svaki 14 stanovnik Palilule je stariji od 70 godina. Po zvaničnoj statistici 5061 osoba spada u ovu kategoriju. Broj korisnika usluga neke vrste socijalne zaštite je 2245 dok je broj dece sa određenom vrstom invaliditeta 23. Upravo ove kategorije spadaju po Strategiji za smanjenja siromaštva u najugroženije kategorije, kojima je potrebna svaka vrsta psiho-socijalne i ekonomske pomoći.

Problemi sa kojima ćemo se suočiti tokom ostvarivanja projekta -naglašava profesor dr Igor Novaković, predsednik Gradske opštine Palilula su: pomoći porodici i pojedincu da ostvari minimalnu socijalnu sigurnost kroz besplatnu pravnu pomoć; stvaranje uslova za nezavisan život invalida kroz podršku u kući, informisanje o mogućnostima zaposlenja, stvaranje povoljne klime za rad invalida, pomoć starim licima koja ne mogu da se brinu o sebi stalnom brigom na terenu putem mobilnih timova koji će obilaziti stara i iznemogla lica, briga o deci bez roditeljskog staranja, posebno deci sa smetnjama u razvoju koja su u posebno teškoj situaciji. Tu je i podrška porodicama u rizičnim grupama kao što su romska populacija, izbegla i raseljena lica, koja je veoma brojna na teritorji opštine. Zatim, sprečavanje nasilja u porodici i pružanje pomoći žrtvama nasilja. Ovo su ključni problemi koji će biti sagledani i rešavani u jednogodišnjim projektnim aktivnostima.

Projekat će se posebno fokusirati na stara i iznemogla lica, kao i na osobe sa invaliditetom, zatim socijalno ugrožene, koji usled svog ekonomskog statusa ne poseduju jednaka prava. Na teritorji opštine Palilula registrovane su i 1125 socijalno-ugrožene osobe sa teškoćama. To su osobe koje ne mogu da brinu o sebi, osobe koje su nepokretne, iznemogle i koje zavise od tuđe pomoći. Od 5061 starijih ljudi (preko 70 godina) 487 je iz okolnih sela opštine Palilula. To su radno neaktivne osobe koje ne mogu sebi da obezbede osnovna sredstva za život, slabo pokretna i generalno malo fizički aktiovna.

Program EXCHANGE 3, koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, predstavlja nastavak akcija i mera koje su započete u okviru programa EXCHANGE 1 i EXSCHANGE 2 i usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.

Grad Niš je ubedljivo najsiromašniji od „četiri velika grada“ u Srbiji, a dve od ukupno pet niških opština, Pantelej i Palilula, ulaze u deset najsiromašnijih opština u državi po zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. O sveukupnoj lošoj socioekonomskoj situaciji na teritoriji opštine Palilula po podacima iz Statističkog godišnjaka Grada Niša, na Paliluli živi 73 610 stanovnika, dok je od tog broja svega 12612 zaposleno.

Tekst i fotografije
D.Vidojković

Pročitajte i...