Niške vesti

Kurs za samostalnog knjigovođu

kurs-knjigovodstvaSAOP doo iz Novog Sada organizuje, u saradnji sa Agencijom Status Pro iz Niša, drugi po redu seminar na temu: „Kurs za samostalnog knjigovođu“ uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu.

Kurs za samostalnog knjigovođu namenjen je licima koja imaju malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe.

Kurs za samostalnog knjigovođu orjentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX.

Polaznicima ovog kursa će, na taj način, svaki sledeći izazov, praktičan knjigovodstveni rad ili program, biti poznat. Sa malim korekcijama u radu, polaznici će lako moći odmah po završetku Kursa da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Raspored održavanja nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Nastava ukupno traje 72 časa (52 časa teoretska nastava sa vežbama + 16 časova praktične nastave na računaru i knjigovodstvenom softveru + 4 sata ispita za sertifikat).

Nakon završene obuke, polaznici stiču sposobnost, potrebno praktično znanje i veštinu da: formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), razumeju osnovu za korišćenje i primenu poreskih i finansijskih propisa, kontiraju i knjiže i složenije knjigovodstvene promene, izrade poreske prijave za isplatu zarada i drugih oporezivih prihoda, i prijavu za porez na dodatu vrednost PPPDV, šire proučavanje i primenu poreskih i finansijskih propisa, vrše kontrolu zaključnog lista, razumeju osnove za sveobuhvatnije izučavanje računovodstva i njegovih sastavnih delova, samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne firme) popune originalne obrasce za finansijske izveštaje, bilans uspeha, bilans stanja i statistički anex.

Kotizacija za učešće na obuci iznosi 22.000,oo dinara po polazniku. Fizička lica imaju mogućnost plaćanja u dve rate. Pravna lica koja prijave više od jednog polaznika imaju 10% popusta za svakog dodatnog polaznika.

Nastava će se održavati u prostorijama RKC Niš, dva puta nedeljno (ponedeljak i cetvrtak), od 16.00 do 19.30 časova, dok će se praktična nastava na knjigovodstvenom softveru odvijati subotom, po manjim grupama, od 08.30 do 15.30 časova.

Preuzmite prijavu

Dodatne informacije: Vesna Petrovic, tel: 018 250-466; 063/419-182, ili vesna.petrovic@status-pro.rs

Pročitajte i...