Niške vesti

Konkurs za suvenir grada

tonTuristička organizacija Niš raspisuje konkurs za izradu suvenira grada Niša, u cilju obogaćivanja turističke ponude grada, u godini jubileja od usvajanja Milanskog edikta.

Zahtevi konkursa:
– Suvenir bi trebalo da sadrži autentične prirodne, kulturne, istorijske ali i savremene karakeristike grada. Takođe da bude ukrasni ili upotrebni predmet, nastao po originalnim rešenjima dizajnera i umetnika, namenjen turističkoj promociji grada i obeležavanju jubileja.
– Prihvatljivo je da materijal od koga se izređuju bude: keramika, kamen, metal, drvo, tekstil, koža, papir, staklo.

Suvenir se bira u tri kategorije:
– Tradicionalni umetnički suvenir
– Urbani umetnički suvenir
– Znamenje (povelja, medalja…)

Komisija će pri izboru vrednovati sledeće:
– umetničku vrednost i originalnost
– kvalitet umetničkog koncepta
– prepoznatljivu siboliku
– tradiciju
– tehničku izvodljivost
– praktičnost i primenljivost u svakodevnoj upotrebi
– ekonomsku pristupačnost

Radove će ocenjivati petočlana konkursna komisija, koju sačinjavaju stručnjaci iz oblasti, umetnosti, dizajna, istorije, etnologije i turizma.
Ukoliko komisija oceni određene radove zadovoljavajućim doneće odluku o dodeli jednokratnih otkupnih novčanih nagrada i to:

– Prvu nagradu u iznosu od 45.000,00 dinara
– Drugu nagradu u iznosu od 30.000,00 dinara
– Treću nagradu u iznosu od 25.000,00 dinara

Ukoliko komisija utvrdi da nijedan od prispelih predloga ne zadovoljava kriterijume iz konkursa, zadržava pravo da ne izabere nijedno rešenje, odnosno predlog.

Format dostave

Učesnici konkursa dostavljaju sledće:
– Uzorak suvenira u originalnom materijalu, dimenzijama i ambalaži.
– Kratak tekstualni opis suvenira (naziv, dimenzije, boje, materijal, vreme i način izrade, cena po komadu, ukoliko je unikatni rad. Ukoliko učesnik konkursa raspolaže i kapacitetima za masovnu proizvodnju suvenira kojim je konkurisao, potrebno je da dostavi i opis procesa izrade suvenira, kao i proizvođačku cenu suvenira po komadu.
– Podatke učesnika (ime, prezime, telefon, adresa, e-mail i kratka biografija), priložiti u posebnoj zatvorenoj koverti.
– Svaki autor može dostaviti više predloga, a da pri tom svaki predlog ima posebnu šifru.

Navedeno je potrebno dostaviti u naznačenom roku lično ili poštom preporučeno sa naznakom “Za nagradni konkurs za izradu suvenira grada Niša“, na adresu: Turistička organizacija Niš, Voždova 7.

Svi predlozi, kao i rezultati ocenjivanja, po završetku rada komisije biće objavljeni i izloženi u prostorijama Info centra Turističke organizacije Niš.
Kontakt telefon za dodatne informacije je 018 524877

Pravo učešća na konkursu imaju svi punoletni građani, državljani Republike Srbije.
Rok za podnošenje prijava je od 02. 03. do 20. 03. 2013. godine.

Pročitajte i...