Kulturna dešavanja

Konkurs za priču

konstantin2Povodom obeležavanja jubileja „Milanski edikt 313 – 2013″ Niški kulturni centar raspisuje Konkurs za priču na temu “Konstantinove vizije – mistične priče o slobodi i veri“

Uslovi konkursa:
1. Mogu se slati samo neobjavljene, originalne priče napisane na srpskom jeziku ili jezicima sa kojih nije potreban prevod, dužine od tri do trinaest kartica (od 5400 do 23.400 slovnih znakova).
2. Primaju se priče svih žanrova.
3. Svaki autor može poslati samo jednu priču.
4. Priče se šalju elektronskim putem (Otkucane u word-u) na adresu casopis.gradina@gmail.com ili odštampane uz priložen CD na adresu: Niški kulturni centar, (sa naznakom – konkurs Konstantinove vizije – ), Stanoja Bunuševca, bb, 18000 Niš.
5. Uz priču pošaljite svoju kratku biografiju (jedna kartica) i svoju fotografiju (portret, jpg format, sa rezolucijom dobrom za štampu).
6. Odabrane priče biće objavljene u knjizi KONSTANTINOVE VIZIJE u Ediciji Zlatni jug, bez posebne naknade.

Autorima priča pripada po pet autorskih primeraka. Za tri najbolje priče biće dodeljene i novčane nagrade:
Prva 80.000 dinara
Druga 50.000 dinara
Treća 30.000 dinara

Krajnji rok za slanje radova je 15. maj 2013. godine.

Pročitajte i...