Niške vesti

Konkurs za mlade u Nišu

mladiKancelarija za mlade GO Medijana i organizacija Hajde da… pozivaju mlade od 15-30 godina koji nikada nisu bili članovi neke organizacije civilnog društva, kancelarije za mlade ili političke stranke, žele da budu aktivni u svojoj zajednici a ne poznaju mehanizme građanskog učešća, da se prijave na trening za podršku omladinskom aktivizmu u Nišu.

Tokom treninga, biće realizovane radionice, posete kancelarijama za mlade, debate sa lokalnim zvaničnicima i sl. Radionice će pokriti različite oblasti, kao što su: timski rad, javni nastup, planiranje javnih akcija i upravljanje projektima.

Učesnici/e će imati prilike da nauče više o tome kako mogu sami pokrenuti sopstvene neformalne grupe ili organizacije, kao i na koji način mogu učestvovati u postojećim strukturama (omladinski saveti, kancelarije za mlade, parlamenti, kućni savet-). Takođe, saznaće više o mogućnostima korišćenja društvenih mreža u formiranju novih inicijativa.
Između trening modula, baviće se stanjem u lokalnoj zajednici i istraživanjem trenutne situacije i potreba mladih na lokalu.

Uz finansijska sredstva obezbeđena od strane Grupe „Hajde da…“ i Međunarodnog centra Olof Palme, kao i uz stalnu podršku i praćenje trenera, lokalne mentorke i KZM Medijana, mladi će sprovesti svoje lokalne akcije tokom novembra i decembra 2012. godine.

ROK ZA PRIJAVE: 15. SEPTEMBAR

Više informacija na linku

Pročitajte i...