Promocije, sajmovi, festivali

Konferencija o ljudskim resursima

hrKomora mladih lidera, aktivnih građana i preduzetnika ( JCI Niš ) organizuje, 23. i 24. maja 2013. godine, u hotelu Aleksandar, dvodnevnu obuku o ljudskim resursima ( HR konferencija ) , namenjenu malim i srednjim preduzećima/ organizacijama.

Dvodnevna HR (Human Resource) obuka omogućiće vam odgoovr samo na neka od navednih pitanja:
• Kako pronaći „pravu“ osobu i postaviti je na „pravo“ mesto ? Gde ih pronaći?
• Kako voditi intervjue?
• Kako organizovati unutar svoje organizacije sektor Ljudskih resursa? Šta sve podrazumeva ovaj sektor?
• Da li naša organizacija ima definisanu organizacionu kulturu i na koj način upravljamo našim kadrovima?Jesmo li svesni da razultati naših zaposlenih mogu da se povećaju min 20% i kako povećati performance zaposlenima?
• Kako smanjiti stres na radnom mestu i povećati produktivnost?
• Kako odnos sa zaposlenima gradi brend kompanije?
• Da li postoje nove metode koje povećavaju produktivnost u skladu sa informacionim dobom?

Grupu predavača koji će voditi dvodnevnu konferenciju čine:
Tatjana Jovanović – HR direktoriz Philip Morris International-a za Srbiju i Crnu goru.
Tema: Organizacija i selekcija kandidata

Tamara Stojanović– HR menadžer iz Nordeusa
Tema: Motivacija zaposlenih.

Sandra Prvulović – HR ekspert, Fenix Human Resources
Teme: HR kao strateški partner kompanije. Organizaciona kultura i vođenje. Savremena regrutacija, Y generacija i

Srdjan Prvulović– HR ekspert, Fenix Human Resources
Tema: Upravljanje stresom u cilju povećanja produktivnosti.

Više o samoj konferenciji, opisu predavača i uslovima prijave potražite na sajtu JCI Niš http://nis.jci.rs/hr/

JCI Niš je osnovana 2007. godine i nju čine uspešni mladi preduzetnici i menadžeri do 40 godina starosti. JCI Niš svoje članove angažuje na projektima u oblasti preduzetništva, međunarodne saradnje, kvaliteta, obrazovanja, kulture i razvoja društvene zajednice. Identifikujući se sa osnovnim načelima globalne poslovne strategije ove asocijacije, JCI Niš želi da doprinese napretku lokalne zajednice pružanjem šanse mladim ljudima da razviju liderske osobine, socijalnu odgovornost i preduzimljivost u cilju stvaranja pozitivnih promena i novog ambijenta za rast privrede i preduzetništva.

Svaki događaj u našoj organizaciji prilika je za novo poslovno povezivanje i izvanredna prilika mladim preduzetnicima da postanu deo globalne mreže. Ključne reči u tom smislu jesu nove ideje, drugačiji ambijent, povezivanje u mrežu i informacije od značaja.

Pročitajte i...