Niške vesti

Komunalna higijena građana

deponijaOpština Palilula je krajem prošle godine pojačala komunalni nadzor u svim naseljima opštine, u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovnika. Postupajući po prijavama i zahtevima građana iz naselja «Crvena Zvezda» uveden je noćni rad komunalnih inspektora i saradnika.

Izveštaj sa ove lokacije bio je poražavajući. Ustanovljeno je da uprkos brojnim upozorenjima i razgovorima predsednika opštine sa stanovnicima «divljeg» naselja, koje čini Romska populacija, odlaganje otpada na ulici i trotoaru prometnog bulevara «Dušana Popovića» formiranjem divlje deponije, nije prestalo.

Ovim povodom, predsednik opštine Boban Džunić i Bratislav Vučković, zamenik predsednika, sa saradnicima i predstavnicima JKP Mediana, obišli su naselje «Crvena Zvezda».

„Kao što je svima poznato Gradska opština Palilula u Nišu je krenula sa organizovanom akcijom uklanjanja divljih deponija – rekao je predsednik Boban Džunić. Jedan od naših projekata, koji upravo ostvarujemo uz podršku Evropske unije, ima za cilj menjanje svesti naših sugrađana o zaštiti životne sredine. Više puta smo imali radne sastanke sa stanovinicima naselja u „Crvenoj Zvezdi“. Međutim, posle svakog sastanka i čišćenja, uz pomoć JKP „Mediana“, ponovo se gomilao otpad i nastajala divlja deponija. Vidite da se ovde nalaze prazni kontejneri a mnogi stanovnici ovog divljeg naselja bacaju đubre pored kontejnera. Građani iz susednih stambenih zgrada uputili su peticiju i zatražili pomoć od Opštine i mi smo došli da ponovo učinimo nešto za sve ljude – istakao je Boban Džunić.

Ovaj deo naselja je najužem gradskom jezgru, u neposrednoj blizini spomen kompleksa „Ćele Kula“ i Prirodno-matematičkog fakulteta. Gradskom uredbom je u ovoj zoni najstrožije zabranjeno čuvanje domaćih životinja. Naši inspektori su utvrdili da se uredba ne poštuje i da se u „divljem naselju“ čuvaju konji. Sve to narušava životnu sredinu. Opominjem građane ovog „divljeg naselja“ da ćemo veoma brzo, u saradnji sa nadležnim inspekcijama grada, posebno veterinarskom inspekcijom ukloniti sve životinje koje oni čuvaju. Dakle, više ne opominjemo, idemo u akciju – naglasio je predsednik Džunić.

Divlja deponija zahvata javnu saobraćajnicu u ul.Dušana Popovića i kat.parcelu 1661/1 KO Niš-Ćele Kula koja je u vlasništvu AD građevinskog materijala «Ćele kula», Niš – koji nisu u faktičkoj državini parcele, niti pokušali da je privedu urbanističkoj nameni iz Generalnog plana. Zbog neadekvatnog paljenja sakupljenog otpada u pomoćnim objektima stare ciglane, često dolazi do požara. Na ovoj katastarskoj parceli nalaze se i dva stambena objekta pod br.21 i 21-a (sa više stambenih jedinica) ukupne površine oko 800m2 koja su u vlasništvu grada. U proteklom periodu, s obzirom da građevinska inspekcija nije reagovala, izvršena je nelegalna dogradnja ovih objekata. Niko od 32 lica, kojima je u periodu od 1968.godine do 1996.god. stambeni odsek nadležne gradske uprave, rešenjima dodelio na korišćenje stambene jedinice (prosečne površine 24m2), ne živi na ovoj adresi. Po evidenciji Centra za socijalni rad na adresi Crvena Zvezda br.21 i 21-a, prijavljeno je 207 lica koja su se obratila centru za socijalnu pomoć.

deponija2

Naši komunalni inspektori su više puta, prilikom intervencije, verbalno i fizički napadani od pojedinaca iz naselja. Po rečima predsednika opštine Palilula dugoročno rešenje za saniranje ove deponije jeste izmeštanje „divljeg naselja“. Nekada je tu živelo trideset i dvoje ljudi koji su bili prijavljeni. Oni danas ovde ne stanuju. Po našim podacima i saznanjima u divljem naselju trenutno živi preko 200 lica koja su prijavljena Centru za socijalni rad. Međutim, veliki broj lica nema prijavljen boravak i prebivalište. Zatražili smo od Policijske uprave u Nišu da u ovom naselju izvrše legitimisanje stanovnika i utvrde osnov njihovog boravka. Jedino ko može da donese odluku o iseljenju to je jedinica lokalne samouprave odnosno gradonačelnik. Da smo mi Opština po principu lokalne samouprave – ističe Boban Džunić, verujte da bi ovaj problem rešili veoma brzo.

Ovo je jedna od najneuobičajnijih tačaka kada je u pitanju postojanje divljih deponija u gradu- kaže Bratislav Vučković zamenik generalnog direktora JKP „Medijana“ i predsednika opštine Palilula. Iskren da budem, polako i mi zaposleni u JKP Medijana, gubimo nadu da će se ovaj problem uskoro rešiti. Samo u ovoj godini, verovatno po dvadeseti put čistimo ovu lokaciju vanredno. Svake nedelje, u redovnom programu, obilazimo ovo naselje s tim što se kontejneri prazne svakodnevno. Međutim, ovde je u pitanju odsustvo svesti građana i ružne navike pojedinaca. Ja ne bih za ovaj problem tražio odgovornost samo od romske populacije. Verovatno je ova deponija pored puta izazov i drugim nesavesnim građanima da odložu smeće na ovom mestu. Jedino sistemsko rešenje, kao što reče i predsednik Opštine, možda je izmeštanje ovog naselja. To nije na nama komunalcima da donosimo takve odluke. Naše je da čistimo. Građane Niša ovakvi komunalni problemi koštaju mnogo. Primera radi, danas smo očistili tri deponije u našem gradu. Jedna je u ovom divljem naselju, druga je u naselju Crvena Zvezda ali iznad Triglavske ulice i treća u naselju Pasi Poljana. Jedna tura izbačenog smeća je oko 3.500 dinara a danas ćemo napraviti nekih dvadesetak tura – rekao je Bratislav Vučković.

Po mišljenju Bobana Džunića i Bratislava Vučkovića očigledno da je promena svesti svakog pojedinca osnovi zadatak svih subjekata. To ne košta mnogo, ali ukoliko moramo da menjamo našu svest moramo onda da je menjamo i nekim kaznenim merama. Nažalost, kada su u pitanju prekršaji koji se odnose na komunalnu i ekološku problematiku, još uvek su nam daleko zakonska sistemska rešenja. Nadležni organi, posebno policija i sud moraju da po prijavama postupaju brže i rigoroznije.

Opština Palilula, kao jedna od pet organizacija lokalne samouprave Grada Niša, veoma odgovorno radi na potpunoj integraciji socijalno ugroženog stanovništva, posebno Romske populacije u društvu. Činimo sve, u granicama naših nadležnosti, da nestanu predrasude prilikom zapošljavanja, školovanja, ostvarivanja zdravstvene nege i rešavanja problema stanovanja, da nema diskriminacije po bilo kom osnovu. Međutim, određena pitanja kvaliteta života romske populacije moramo sistemski rešiti, posebno stambene uslove, način obavljanja samostalne delatnosti. Rukovodstvo opština Palilula, pokušava da akcijama poput ekološke kampanje «Očistimo svet – Clean up the World», Medijske ekološke mreže Srbije-EKOpolis i kroz projekte u saradnji sa gradom i donatorima poboljša kvalitet života građana i obezbedi dodatna sredstva za ove namene.

(EKOpolis mreža, D.V)

Pročitajte i...