Magazin

Kolk’o znate Srbski?

pravopasNovi mediji i razvoj mobilne telefonije doneli su nam fantastične mogućnosti brze i intenzivne komunikacije. Problem je u tome što danas malo ko prilikom pisanja sms poruka, mejlova, blogova ili četovanja vodi računa o pravopisu, pa se navikavamo da govorimo i pišemo nepravilno. Sve više i brže pišemo i kucamo poruke, a sve smo nepismeniji.

Politikin Pravopas je zato rešio da nas na zabavan način podseti na neke od osnova pravopisa i gramatike srpskog jezika i ispita naše poznavanje opšte kulture.

Pravopas najviše voli da se druži sa decom, ali to ne znači da su pitanja i zadaci koje je pripremio laki. Naprotiv! Ova igra je namenjena svima koji govore, pišu i čitaju srpski jezik, koliko god godina imali i gde god živeli.

Proverite svoje znanje (www.pravopas.rs)

Pročitajte i...