Osnovno

Klima u Nišu

Centar-NisaDa bismo razumeli vremenske prilike našeg grada moramo da znamo osnovne pojmove vezane za klimu. Klima predstavlja višegodišnji režim tipova vremena iznad određenog mesta. A vreme je stanje ili vrednost klimatskih elemenata u trenutku osatranja tj. merenja.

U klimatske elemente spadaju : radijacija, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, pravac i brzina vetra, vlažnost vazduha i veličina isparavanja, oblačnost i trajanje Sunčevog sjaja, padavine i snežni pokrivač. Svi ovi klimatski a može se reći i meteorološki elementi se mere u meteorološkoj stanici. Takva stanica postoji i u Niškoj tvrđavi.

Na samu cirkulaciju vazdušnih masa iznad teritorije naše države imaju uticaja i velike geografske oblasti u kojima se one formiraju i dolaze na našu teritoriju. Među njima se ističu vlažne vazdušne mase sa Atlantskog okeana kao i Sredozemnog mora, ali i hladne i suve mase sa Arktika i iz Sibira.

Poslednjih decenija usled velike industrijalizacije kao i zagađenja vazduha i vode, došao je do izražaja efekat globalnog zagrevanja. Nije zanemarljiva činjenica ni ubrzano otapanje glečera na Grenlandu i severnom polu, koji svojim otapanjem rashlađuju vode tople Golfske struje koja teče Atlantikom.

Teritorija Republike Srbije se nalazi na severnoj Zemljinoj polulopti, u umerenom toplotnom pojasu, bliže ekvatoru, u pojasu umerene klime.

Umereno-kontinentalna klima vlada u pojasu između 800-1400 m apsolutne visine. Odlikuje se umereno toplotnim letima i hladnim zimama. U zatvorenim i od vetra zaštićenim kotlinama, u kojima se nalazi i grad Niš, javljaju se oaze tzv.župne klime. Takvi krajevi su leti i zimi topliji od svoje okoline. Tako je u Nišu zabeležena apsolutno maksimalna temperatura vazduha od 42,2 °C.

grad-Nis-nocu

Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11,3 °C. Najhladniji mesec je januar sa negativnom temperaturnom amplitudom od -0,5 °C,a najtopliji je jul sa 21,7 °C. Uz poznavanje klimatskih elemenata i faktora, kao i analizom dosadašnjih podataka, moguće je odrediti dugoročnu prognozu vremena, a jedna od kompletnijh lokacija na domaćem vebu jeste TT Group dugoročna vremenska prognoza za Niš, sa prikazom trenutnih vremenskih prilika, meteo prikazom (meteogram) celog Balkana, prognoze za 48 sati i 10 dana, uz još dosta podataka o vremenu iz više izvora.

Pošto su gradovi uglavnom centri većih industrijskih delatnosti, u njima se nalazi i veliki broj fabrika, toplana i dr. Ulicama prolaze hiljade automobila i drugih prevoznih sredstava koje emituju toplotu i ispuštaju zagađujuće gasove. Te čestice prašine, čađi, pepela se nazivaju jednim imenom atmosferski aerosoli.Oni su vrlo sićusne tako da ih u jednom kubnom santimetru može biti i nekoliko miliona. One utiču na formiranje oblaka.

Zato je uglvnom iznad većih gradova i veća količina padavina i češći su pljuskovi. Ove padavine u gradovima su za razliku od seoskih atara,bez ekonomske koristi. Naprotiv, voda pljuskovima ispunjava kanalizacionu mrežu, ulice, prodire u podzemne prolaze i stanove , nanoseći ogromnu materijalnu štetu.

Nis-Palilula-oblaci-vedro-vreme

Niš godišnje dobije 555mm padavina, dok je godišnje osunčan 1943 časa (5,3 čas/dan). U Niškoj kotlini je i najkraće trajanje snežnog pokrivača, oko 25-30 dana godišnje.

U gradovima ne bi trebalo da bude magle, zbog povišene temperature i smanjene relativne vlažnosti vazduha koje su uz sumpor-dioksid, ugljen-monoksid i fluorna jedinjenja glavne komponente magle. Gradska magla se drugačije i naziva i smog ( eng. smoke -dim i fog – magla, dakle smog+fog= smog). Ova magla je siva ili žućkasta i zagušljiva je.

Ona otežava vertikalno strujanje vazduha i udaljabanje iz atmosfere po zdravlje štetnih materija koje se nalaze rastvorene u njoj, a koje građani udišu.

Pročitajte i...