Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Akademski život, nauka

PAVLE VASIĆ

Pavle Vasić (Niš, 30. avgust. 1907. - Beograd 12. mart. 1993.), bio je slikar, istoričar umetnosti, likovni kritičar, pedagog. Detaljnije »

VOJISLAV STOJANOVIĆ

Prof. dr. Vojislav Stojanović (1906—1991), hirurg, učesnik Narodnooslobodilačke borbe, sanitetski-pukovnik JNA i počasni doktor Univerziteta u Beogradu. Rođen je 12. novembra 1906. godine u Nišu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1929. godine. Potom je stupio u vojnu službu i počeo specijalizaciju iz hirurgije. Posle završene specijalizacije postavljen je za šefa hirurškog ... Detaljnije »

NINOSLAV RADOVANOVIĆ

Ninoslav (Dušan) Radovanović (6. maj 1940.) akademik, doktor medicinskih nauka jedan je od najpoznatijih kardiohiruga u Srbiji, koji je dao značajan doprinos uvođenju novih kardiohirurških metoda na otvorenom srcu, a od 2009. i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Rođen je (6. maj 1940.) u Nišu gde završava osnovnu i srednju školu, a danje školovanje nastavlja na Medicnskom ... Detaljnije »

MILAN PETROVIĆ

Prof. Dr MILAN PETROVIĆ rođen je 1947. godine u Šapcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1969. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1982. godine. Magistarsku tezu “Imisije u privatnom pravu” odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu 1973, a doktorsku disertaciju “Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava” na istom Fakultetu 1979. godine. Nastavnik je na ... Detaljnije »

EMILIJA ŽIVANOVIĆ

Mr Emilija Živanović je rođena 10. jula 1975. godine u Nišu, Srbija i Crna Gora. Stekla je diplomu diplomiranog fizičara za primenjenu fiziku na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta i diplomu magistra tehničkih nauka na Elektronskom fakultetu u Nišu 1999. i 2004., redom. Od 2001. godine radi na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je trenutno angažovana kao asistent za ... Detaljnije »

RADMILA KOVAČEVIĆ

Nastavnik na predmetu Uvod u gradansko pravo i Stvarno pravo u zvanju redovnog profesora. Rodena je 1947. godine u Cukurovcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu 1970. godine, na kome i radi od 1971. godine. Magistarsku tezu “Sadržina stvarnih službenosti” odbranila na Pravnom fakultetu u Niöu 1977, a doktorsku disertaciju “Upravljanje, korišcenje i raspolaganje sredstvima u društvenoj svojini i teorije ... Detaljnije »

PREDRAG DIMITRIJEVIĆ

Nastavnik na predmetu Upravno pravo i predmetu Nauka o upravljanju sa pravnom informatikom u zvanju vanrednog profesora. Rođen je 1959. godine u Nišu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1982. godine na kome i radi od 1986. Magistarku tezu “Upravni akt i savremena tehnologija” odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991, a doktorsku disertaciju “Odgovornost uprave za necinjenje sa posebnim ... Detaljnije »