Magazin

Kako se najbezbolnije preseliti u veći dom

Promena životnog prostora i selidba sama po sebi su veoma stresni, a tri ključa za uspešno preseljenje su strpljenje, dobra organizacija i informisanost. Bez obzira na razlog koji vas je naveo da se odlučiite na ovaj korak, preseljenje u novi i veći prostor zahteva da pažljivo isplanirate sve korake i jednako imate u vidu sopstvene potrebe i mogućnosti, kao i situaciju na tržištu. Cilj je da sam proces selidbe bude što jednostavniji i brži, a da naposletku budete zadovoljni rezultatom i posvetite se prilagođavanju novog doma svom stilu života. U tekstu koji sledi pročitajte više o savetima koji će pomoći da taj cilj uspešno ostvarite.

Načinite precizan plan

Budući da je dobra organizacija jedan od glavnih faktora koji utiču na tok i uspešnost selidbe, osnovni savet je da pre no što se upustite u ovaj poduhvat načinite precizan plan. Ukoliko imate određeni rok za prelazak u novi dom, pokušajte da pretpostavite koliko je vremena potrebno za svaki od koraka preseljenja. Budući da govorimo o prelasku u veći dom, uzmite u obzir i potrebe opremanja većeg prostora i prilagođavanja onog nameštaja koji već posedujete drugačijem rasporedu i većem broju prostorija.

Počnite da se pakujete na vreme

Usko u vezi sa prethodno rečenim je pitanje organizacije pakovanja. U osnovi je pakovanje korak koji nužno oduzima najviše vremena, a neizostavno traži od vas da načinite izvesnu selekciju. Pri pakovanju budite racionalni i procenite koji će  predmeti biti višak u vašem novom domu. Nemojte upasti u zamku ideje o većem prostoru i pomisliti da on može da istrpi i višak stvari. Svaka selidba predstavlja novi početak i gledajte na pakovanje kao priliku da oslobodite svoj životni prostor od nepotrebnosti.

Dobro se informišite

Kada krenete u potragu za novom kućom ili stanom, pred Vama će se naći veoma širok izbor koji nudi tržište nekretnina. Naročito  ako planirate život u nekom od većih gradova i pogledate koji su najaktuelniji stanovi u Nišu, Novom Sadu illi Beogradu, steći ćete uvid u stanje na tržištu i kriterijume spram kojih prodavci i kupci određuju vrednost nekretnina. Polazimo od toga da tražite veći prostor, te ukoliko su vaše mogućnosti skromnije od onoga što zahtevaju vaše potrebe, napravite kompromis u domenu lokacije. Ukoliko obratite pažnju na perspektivu lokacije i plan izgradnje grada, možete doći do saznanja da će lokacija koju u tom trenutku smatrate kompromisom zapravo postati veoma aktraktivna u bliskoj budućnosti.

Isplanirajte opremanje novog prostora

Prelazak u veći stambeni prostor podrazumeva i kupovinu novih stvari kojima će on biti opremljen. Uzimajući to u obzir, važno je da napravite plan u vezi sa stvarima koje su vam neophodne za svakodnevno funkcionisanje. Da ne bi bilo praznog hoda, na vreme isplanirajte raspored i poručite nameštaj i aparate koji vam nedostaju. Ovaj potez će vam olakšati i raspored nameštaja koji već posedujete.

Objektivno procenite svoje mogućnosti

Ova stavka se odnosi na sve korake vaše selidbe. Kako pakovanje, tako i proces traženja nove nekretnine i naposletku preseljenje iziskuju značajno vreme. Važno je da procenite da li će vaše svakodnevne obaveze i stil života dopustiti da svaki od ovih koraka iznesete samostalno. Ukoliko zaključite da to nije slučaj, razmotrite angažovanje agenta za nekretnine prilikom pretrage tržišta ili agencije za selidbe prilikom prenošenja stvari. Ovo je usko u vezi sa Vašim finansijskim planom. Prilikom procenjivanja svojih finanskijskih mogućnosti uzmite u obzir i eventualne troškove ovakvih angažmana.

Preseljenje u veći dom znači vrstu napretka, novi početak i izvesno bolji kvalitet života. Potrudite se da pažljivo ispratite sve faze selidbe, ne biste li naposletku s osmehom pristupili novoj etapi svog života. Prihvatite se ovog poduhvata bez tenzije, pristupite mu postupno i uskoro ćete zadovoljno preći prag svog novog doma.

Pročitajte i...