Kulturna dešavanja

Kako se dobijaju nagrade

radomirArhitekta i dizajner Radomir Vuković, održaće predavanje u petak, 19. aprila 2013. godine u 12 sati u Sali broj 8 Univerziteta u Nišu. Posle 35. godina rada u struci, on ima šta da vam kaže. Kako se dobijaju nagrade, kako se izdaje idizajnira časopis, kako se crtaju olimpijske oznake i vuzuelni sistemi…

Poslednja etapa velikog istraživačkog posla koji je realizovao arhitekta i dizajner Radomir Vuković, podrazumevala je prikupljanje radova dizajnera sa ovih prostora. U času opšte globalizacije ovaj pristup imao je za cilj kumulativno sagledavanje domaće dizajnerske produkcije. Ima više od 300 autora, tj. više od 620 alfabeta, brojeva, logotipa, piktograma i vizuelnih sistema nastalih tokom ovog perioda.

Ideja o prikupljanju i referentnom predstavljanju radova naših grafičkih dizajnera nastala je na autoritetu i obimnoj redakcijskoj dokumentaciji časopisa KVADART koji je uređivao i izdavao Radomir Vuković u periodu od 1992/2006. godine. Kapitalno izdanje ZNAKOVITO, koje sadrži 2500 znakova grafičke komunikacije, a objavljeno je u tri toma 2002. godine, dobilo je 2002. godine nagradu „Pavle Vasić“ kao izdavački poduhvat godine, što je bilo više nego podsticajno za njegovog autora.

Vuković je nastavio sa sakupljanjem radova, pa njegova zbirka trenutno broji oko 6000 predmeta. Zanimljivo je napomenuti da se komplet časopisa Kvadart nalazi i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, SAD.

Pročitajte i...