Magazin

Kako podići motivaciju i timski duh redovnim poslovnim sastancima

timski duh

Građenje jakog tima i efikasno upravljanje kolektivom neophodan je segment svakog uspešnog biznisa.

Nije lako održati motivaciju zaposlenih na visokom nivou, pogotovo u današnjem poslovnom svetu gde vlada dinamičan tempo i gde svi konkurenti grabe ka uspehu.

Poslovni sastanci predstavljaju proverenu strategiju za podizanje motivacije i jačanje timskog duha, ali samo ukoliko zadovoljavaju sve kriterijume efikasnog timskog sastanka.

Oni predstavljaju priliku za prezentovanje aktuelnosti koje se tiču određenog projekta, razmenu ideja i učvršćivanje veza između članova tima. 

Bez obzira da li se nalazite na menadžerskoj ili drugoj liderskoj poziciji, postoje konkretni saveti koji će vam pomoći da bolje povežete vaš tim, ojačate njegov duh i prevaziđete sve poteškoće.  

Jasno definisanje ciljeva

Ono što krasi svaki uspešan sastanak jeste jasno definisanje ciljeva i strategija sa ciljem motivisanja svih aktera.

Izlagač koji predstavlja projekat i njegove ciljeve mora biti koncizan, transparentan i na što efikasniji način približiti prisutnima šta je ono ka čemu se teži.

Okupljanje tima je još jedna prilika da se sumiraju prethodno preduzete akcije i načini plan za predstojeće korake.

Svaki sastanak bi trebalo da ima određeni fokus, odnosno centralnu temu koja se obrađuje, stoga bi prezenter trebalo na poseban način da je predstavi prisutnima.

Iako većina smatra da su live sastanci najefikasniji, postoje podjednako kvalitetne online platforme za komunikaciju koje možete koristiti za okupljanje vašeg tima. 

Podsticanje otvorene komunikacije

Da bi poslovni sastanak bio uspešan, tokom njegovog trajanja mora da se odvija kvalitetna debata i razmena ideja između svih prisutnih članova tima.

Nakon što završite sa izlaganjem relevantnih informacija, pozovite sve članove da se uključe u diskusiju i pokažite im da želite da čujete njihovo mišljenje. Na ovaj način zadobićete poverenje prisutnih i pokazati da je svaki član tima podjednako važan.

Bela magnetna tabla se pokazala kao odlično sredstvo za razmenu ideja, gde možete istaći značajne informacije koje vam mogu tokom sastanka služiti kao orijentir. Vođa sastanka bi trebalo da se pobrine da svaki govornik dobije adekvatnu pažnju i potrebno vreme za izlaganje, bez ometanja i prekidanja drugih. Na taj način će članovi tima izgraditi međusobno poverenje i unaprediti timski duh. 

Unapred pripremljenja agenda

Budući da je vreme dragocen resurs u poslovnom svetu, važno je iskoristiti ga na pravi način i što efikasnije okupirati pažnju zaposlenih.

Kreiranje dnevnog reda sastanka sa detaljno istaknutim temama, planiranim vremenom za svaku diskusiju korisna je metoda za organizaciju sastanka.

Pre samog održavanja sastanka, uz poziv članovima tima obavezno prosledite i planiranu agendu, kako bi mogli da se adekvatno pripreme za sastanak.

Veoma često se događa da nas određena diskusija odvede u potpuno drugom pravcu, zato je važno da pratimo tok razgovora i odreagujemo na vreme kako bismo prisutnima održali pažnju. 

Važnost feedback-a

Sastanci, između ostalog, pružaju informacije i o vašem dosadašnjem angažmanu i razvojnom toku projekta na kome radite.

Iskoristite priliku da na kraju svakog sastanka sumirate sve preduzete akcije, odnosno istaknete šta je ono što je bilo pozitivno, a šta negativno.

Ovakvi komentari i sugestije poslužiće vam za kreiranje sledećih koraka i dati drugačiji uvid u trenutnu situaciju. Podstaknite sve prisutne da se uključe i daju svoje mišljenje, jer konstruktivna kritika ima mnogobrojne benefite za motivaciju zaposlenih i jačanje timskog duha.

Istovremeno, feedback je prilika za učenje i napredovanje, jer se na taj način određene akcije koje nisu bile toliko efikasne zamenjuju onima koje daju bolje rezultate i približavaju nas željenom cilju. 

Slavljenje uspeha

Prepoznavanje i slavljenje dostignuća od velikog je značaja za izgradnju snažnog i motivisanog tima.

Trebalo bi da tokom svakog sastanka, pored loših rezultata, analiziramo i šta smo pozitivno dobili iz prethodno preduzetih koraka. Sumiranje dosadašnjih uspeha i razgovaranje o njihovom značaju za vaš projekat ključno je za održavanje motivacije i zajedništva.

Na ovaj način, pokazaćete zaposlenima koliko ih cenite i koliko je njihov naporan rad doprineo celokupnom projektu i unapredio ga. 

Svaki vlasnik biznisa ima samo jedan cilj, a to je napredak, dugotrajnost i održavanje kvaliteta usluga na visokom nivou.

Njega nije mogući dostići bez jakog i uigranog tima koji se sastoji od motivisanih zaposlenih i timskog duha koji je u stanju da prevaziđe sve prepreke.

Održavanje redovnih poslovnih sastanaka od integralnog je značaja za organizaciju rada vašeg tima i postizanje zapaženih rezultata u dinamičnom biznis svetu.

Koristite ove proverene savete i motivišite vaš tim da uvek stremi ka uspehu i zauzima vodeću poziciju među jakom konkurencijom.