Politika i društveni život

JOVAN STOJKOVIĆ

jovanRođen je 7. januara 1959. godine u selu Drajkovac kod Štrpca, na Kosovu. Osnovno i srednju školu završio je u Uroševcu, a diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini 1982. godine.

Za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini izabran je 1987. godine. Magistarski rad je odbranio 1990. godine na Zemjodelskom fakultetu u Skoplju.

Doktorirao je 1944. godine u Čačku, na Agronomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

2005. godine izabran je za redovnog profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini za užu naučnu oblast Stočarstvo i ishrana domaćih životinja.

Od 1996. do 1998. godine bio je generalni direktor D.P. Zadruga iz Štrpca.

Recenzent je za akreditaciju visokoškolskih ustanova pri ministarstvu prosvete Republike Srbije i stalni je sudski veštak za oblast poljoprivrede.

Član je Srpske napredne stranke od 2009. godine.

Od januara 2012. godine je predsednik Saveta za poljoprivredu Okružnog i Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Nišu.

5. novembra 2012. godine postavljen je za pomoćnika gradonačelnika Niša.

Pročitajte i...