Istorijske ličnosti

JOVAN APEL

Jovan Apel je bio srpski industrijalac i zakupnik rudnika. Poreklo vodi iz Austro-Ugarske, dok je u Kneževinu Srbiju je pristigao sa znatnim finansijskim kapitalom gde je 1865. godine otvorio pivaru u Aleksincu.
Nakon oslobođenja Niša od Turaka sagradio je parnu pivaru 1884. godine u Nišu, u podnožju brda Gorice pored same železničke stanice, koja je poslovala pod imenom „Pivara Jovana Apela i sinova“.

Uz nju je otvorio i veliku pivnicu. Za potrebe pivare kupio je od Turaka šest hektara zemlje. Ovo zemljište bilo je jedno od tri najveća zemljišna poseda koji su vlasnici iz drugih mesta posedovali u ataru Niša. Kasnije je zemljište proširio.

Po njemu je kasnije čitav kraj dobio naziv „Apelovac“. Pivarama je upravljao sve do smrti 1907. godine kada su pivare u Aleksincu i Nišu nasledili sinovi Josif (1872-1927) i Hubert. Organizujući se na nov način, oni su se 1900. godine iz Aleksinca preselili u Niš i pivaru u Aleksincu transformisali u fabriku slada a pivaru u Nišu, koja je nosila naziv „Apelovac“, osavremenili pa je pored piva proizvodila i veštački led.

Danas jedna marka Niškog piva nosi ime „Apel“.

Pročitajte i...