Polasci sa trga Kralja Aleksandra

04:45, 05:35, 06:35, 07:30, 08:20*, 10:10, 11:30, 12:20, 13:10*, 15:00, 15:50, 16:40*, 18:30*, 19:30, 20:20*,  22:30, 23:20

* – полазак саобраћа до Крушца

05:00, 05:50, 06:40, 08:00, 09:10, 10:30*, 12:20*, 13:20, 14:10*, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00, 19:00*, 20:00, 21:40, 22:30*, 23:30

* – полазак саобраћа до Крушца

05:00, 06:00, 07:00, 10:00*, 11:30, 13:00, 14:00*, 15:00, 17:30, 19:00*, 20:30, 22:00, 23:00*

* – полазак саобраћа до Крушца