Polasci sa Trga Kralja Aleksandra

час минута
5 15,35*,55
6 09*,23,37*,51
7 05*,19,33*,47
8 00,15,30*,45
9 00,15,30*,45
10 00,15,30*,45
11 00,15,30*,45
12 00*,15,30*,45
13 00*,14,28*,42,56*
14 10,24*,38,52*
15 06,20*,34,48*
16 00,15*,30,45
17 00,15*,30,45
18 00,15*,30,45
19 00,15*,30,45
20 00,20*,40
21 00*,20,40
22 05*
23 00
00 10 ноћни полазак – саобраћа само петком
01 00 ноћни полазак – саобраћа само петком

*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића

час минута
5 56
6 22, 40*, 58
7 16*, 34, 52*
8 10, 24, 38, 52*
9 06, 20, 34, 48*
10 02, 16, 30, 44*, 58
11 12, 26, 40*, 54
12 08*, 22, 36*, 50
13 04*, 18, 32*, 46
14 00*, 15, 30*, 45
15 00*, 15, 30*, 45
16 00*, 15, 30*, 45
17 00, 15, 30*, 45
18 00, 15, 30*, 45
19 00, 15, 30*, 45
20 00, 20, 40*
21 00, 40
22 30
23 20
00 00 ноћни полазак
01 00 ноћни полазак

*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића

час минута
5 30
6 00,20*
7 00,25*,50
8 15*,40
9 00,15*,40
10 00,20,40*
11 00,20,40
12 00*,20,40
13 00,20*,40
14 00,20,40*
15 00,20,40
16 00*,20,40
17 00,20*,40
18 00,20,40*
19 00,20,40*
20 00,20,40*
21 00,50
22 45
23

*- поласци означени звездицом саобраћају до улице Марина Држића