Polasci iz Somborske ulice

час минута
4
5 00,16,32,48
6 04,12*15,24,33,42,51
7 00,09,18,27,36,45,54
8 03,17,31,45,59
9 13,27,41,55
10 09,23,37,51
11 05,19,33,47
12 01,15,29,43,57
13 11,24,33,42,51
14 00,09,18,27,36,45,54
15 03,12,21,30,39,48,57
16 06,23,39,55
17 11,27,43,59
18 15,31,47
19 03,19,34,53
20 19,42
21 05,28,51
22 14,37
23 00,23,46
00 11**
00 45 ноћни полазак – саобраћа само петком
01 45 ноћни полазак – саобраћа само петком

*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана

час минута
4 52*
5 10,26,58
6 14,46
7 02,18,34,50
8 06,22,38,54
9 26,42,58
10 14,30,46,56
11 09,22,35,48
12 01,14,27,40,53
13 06,19,32,45,58
14 07,17,32,49
15 06,23,40,57
16 14,31,48
17 05,22,39
18 20,30,45
19 10,35
20 00,25,50
21 15,40
22 05,30, 55
23 20, 44**
00 40  ноћни полазак
01 50  ноћни полазак

*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана

час минута
4  52*
5 10,26,58
6 14,46
7 02,18,34,50
8 06,22,38,54
9 26,42,58
10 14,30,46,56
11 09,22,35,48
12 01,14,27,40,53
13 06,19,32,45,58
14 07,17,32,49
15 06,23,40,57
16 14,31,48
17 05,22,39
18 20,30,45
19 10,35
20 00,25,50
21 15,40
22 05,30,55
23 20, 44**
00

*саобраћа од Шиваре до Железничке станице
**саобраћа од Сомборске до Т.К. Милана