Polasci iz Niške Banje

час минута
4 00**, 20**, 35**, 50**, 50
5 00**, 05, 08**, 25,44, 51**, 54
6 04, 15, 26, 41, 56*
7 10, 21, 21****, 32*, 43, 54
8 05*, 21, 37*, 53
9 09*, 25, 41*, 57
10 13*, 29, 45*
11 01, 33, 49
12 05*,27*,38,49*
13 00,11*,22,33*,44,55*
14 06,17***,28,39,50
15 01,12,23,34,45*,56
16 15*,35,54*
17 14,33*,53
18 12*,32,51
19 11,30,50
20 22,54
21 26
22 08, 30***
23 02,34
00 06,35
01 45 ноћни полазак – саобраћа само петком
03 15 ноћни полазак – саобраћа само петком

*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стенe

час минута
4 08**,35**,50
5 10, 40
6 15, 46
7 32*, 41**
8 00, 25*, 50
9 15*, 40
10 05*, 30, 55*
11 18*, 27****, 41, 43**
12 06, 23, 26**, 37, 51
13 05, 19, 33, 47
14 01, 15, 29, 43, 57
15 22, 47
16 12, 37
17 02, 27, 52
18 17
19 07, 32, 57
20 19, 51
21 23, 55
22 27, 59
23 31
00 03, 35
01 45 ноћни полазак
03 15 ноћни полазак

*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене

час минута
4 02**, 37**
5 09**, 10, 42
6 14, 46
7 18, 40**, 50
8 22, 46
9 10, 34
10 22, 46
11 10, 34, 58
12 22, 46
13 10, 34, 58
14 22, 46
15 10, 58
16 30
17 02, 48
18 40
19 27
20 14
21 01, 48
22 35
23 22
00 05

*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене