Polasci iz naselja Ratko Jović

час минута
4 10, 30, 55
5 14, 27***, 44
6 09***,11***, 26, 40, 54
7 22*,30, 40, 57
8 15, 32*, 50
9 07, 25, 42*
10 00, 17, 35, 52*
11 10, 27, 48
12 09*, 23, 37, 45
13 05, 19*, 33, 50***
14 10***, 18***, 29*, 43
15 02, 25, 42*
16 00, 17, 35, 52*
17 10, 27, 45
18 02*, 20, 37
19 04, 30, 53
20 17, 40
21 04, 27,
22 12***, 15***, 38
23
00 05

* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом крећу од Велпроа

час минута
4 25
5 20, 40***
6 09***, 30, 54
7 19, 41
8 04, 28, 51
9 14, 38
10 02, 25, 43
11 00, 18, 35**, 53
12 10, 28, 45
13 03, 20, 43
14 09, 30, 54
15 17, 41
16 04, 28, 51
17 15, 38**
18 13, 48
19 23, 58
20 33**
21 08, 43
22 18, 53
23
00

* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом крећу од Велпроа

час минута
4 40
5 21, 51
6 21, 51
7 21, 46
8 11, 36
9 01**, 26, 51
10 16, 41
11 06, 31**, 56
12 21, 46
13 11, 36
14 01, 26, 51
15 16, 41
16 11, 41**
17 11, 41
18 11, 41
19 11, 41
20 20
21 00**, 35
22 10, 45
23 20
00

* – Поласци означени звездицом иду до Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом крећу од Велпроа