Polasci iz Minovog naselja

час минута
4 17,20**,37,52***
5 07,17,25,38,53
6 08,19,30,41,52
7 03,14,31*,55*
8 06,27*,37,59*
9 09,31*,41
10 03*,13,45
11 07*,17,39*,49
12 00,11*,20,37*,42***,59*
13 04,21*,26,43*,48
14 05*,10,27*,32,49*,54
15 08,27,38
16 05,22,44
17 09*,23,48*
18 02,27*,41
19 06*, 37
20 06,38
21 10,42
22 15,51
23 18,50
00 22****, 54****
01 20****
01 00 ноћни полазак – саобраћа само петком
02 30 ноћни полазак – саобраћа само петком
04 00**** ноћни полазак – саобраћа само петком

*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени **** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра

час минута
4 20**,25,52
5 30,58
6 35
7 09,34,58
8 31*,48
9 21*,38
10 11*,28
11 01*,18,41*,54*
12 00,22*,29,43,57
13 11,25,39,53
14 07,30, 55
15 20, 45
16 10, 35
17 00, 25
18 15, 40
19 05, 30
20 02, 35, 45****
21 07, 39
22 06, 43
23 15, 47
00 19****
01 20****
01 00 ноћни полазак
02 30 ноћни полазак
04 00 ноћни полазак

*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени **саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени **** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра

час минута
4 20, 54
5 26, 58
6 30
7 02, 34, 58
8 22, 46
9 34, 58
10 22, 45
11 10, 34, 58
12 22, 46
13 10, 34, 58
14 22
15 10, 42
16 14
17 00, 50
18 37
19 27
20 14
21 01, 48
22 35
23 22
00 10****, 53****
01

*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени **саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени **** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра