Polasci iz Duvaništa

час минута
4 50*
5 15,35,50*
6 04,13,18*,31,36*,49,54*
7 07,12*,25,34,39*,52
8 01,07*,22,32,39*,53
9 00*,14,25,31*,46,56
10 03*,17,28,34*,49,59
11 06*,20,31,37*,52
12 02,17*,30,39,44*,57
13 06,11*,24,33,38*,51
14 00,05*,18,27,32*,45,54,59*
15 12,21,26*,40,47,51,57*
16 12,22,29*,43,54
17 00*,14,25,31*,46,56
18 03*,17,28,34*,48,59
19 05*,20,30,37*,51
20 02,09*,28,39*
21 13,29*,53
22 13,30*,53
23 29*, 50**
01 00* ноћни полазак – саобраћа само петком
02 00* ноћни полазак – саобраћа само петком

поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице

час минута
4 50*
5 12*,38,56*
6 22,44
7 02*,28,50
8 08*,34,41*,56
9 07,14*,29,40,51,58*
10 13,24,31*,46,57
11 04*,19,30,37*,52
12 03,10*,25,36,43*,58
13 09,16*,31,42,49*
14 04,15,22*,42,55*
15 14,28*,46
16 02,16*,34,50
17 04*,22,38,52*
18 10,26,40*
19 14,28*,46
20 02,16*,40
21 02,20*,46
22 04*,30,52
23 10*,28***
00 00* ноћни полазак
01 00* ноћни полазак
02 00** ноћни полазак

поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице

час минута
4
5 13****,45****,51*
6 27,59
7 27*
8 03,25****,35
9 03*,13****,23,39,55
10 07*,27,39*,59
11 15,27*,47
12 03,15*,35,51
13 03*,23,39,51*
14 27,39*,59
15 15,27*,47
16 03,15*,35,51
17 03*,23,39,51*
18 27,39*,59
19 15,27*,47
20 03,15*,35
21 03*,39
22 11,39*
23 15,47

поласци означени звездицом саобраћају од СКОПСКЕ
**саобраћа од Скопске до Трга краља Милана
***саобраћа од Дуваништа до Т. К. Милана
****саобраћа од Шиваре до Ж. станице