Polasci iz Donje Vrežine

час минута
4 24**, 30****, 39**, 54**
5 09**, 15, 30, 42*, 46**
6 00**, 00, 14**, 14, 21**, 25*, 33*, 41*, 49*, 57*
7 05*, 13*, 14******, 33, 38*, 49, 54*
8 05, 12, 22, 32, 40*, 52
9 02, 12, 20*,32, 42, 52
10 02, 10*, 22, 32, 42, 52
11 00*, 12, 22, 32, 42, 50*
12 02, 12, 22, 30******, 40*, 50, 58
13 06, 14, 19*, 30, 38, 46, 54, 59*
14 10, 18, 26, 31*, 42, 50, 58
15 06*, 14, 22, 30, 35*, 46, 54
16 02, 07*, 18, 26, 31*, 39*, 47*, 55*
17 05*, 15*, 27, 37, 47, 57
18 05*, 15******, 27, 37, 47, 55*
19 05******, 17, 27, 37, 45*
20 07, 25, 43
21 00, 15*, 34, 51
22 14*, 21***, 38*
23 01, 22, 41*
00 04, 21***
00 30 ноћни полазак – саобраћа само петком
01 30 ноћни полазак – саобраћа само петком

поласци означени * саобраћају ОД  ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња

поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана

поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња

поласци означени ****** саобраћају из Скопске

час минута
4 13**, 28**, 42**,47*, 58**
5 02*,20,35,47*
6 05,20,32*,37**,47*
7 05, 07**, 17*,28,38,48,58
8 05*,18,28,38,48,55*
9 08,18,28,38,45*,58
10 08,18,28,35*,48,58
11 08,18,25*,38,48,58
12 08,15*,28,38,48,58
13 05*,18,28,38,55*
14 08,20,35,50
15 02*,20,35,47*
16 05,20,32*,50
17 02*,17*,50
18 02*,20,50
19 02*,20,35,50
20 02*,20,35,50
21 02*,20,35,50
22 02*,20,35,50
23 02*,20,35,47*
00 03, 15***
00 30 ноћни полазак
01 30 ноћни полазак

поласци означени * саобраћају ОД  ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња

поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана

поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња

поласци означени ****** саобраћају из Скопске

час минута
4
5  17**,32**,47**
6 00,02**,15,30,45
7 00,15,26**,27,39,51
8 03,15,27,39,51
9 03,15,27,39,51
10 03,15,39,51
11 03,15,27,39,51
12 03,15,27,39,51
13 03,27,39,51
14 03,14,32,40,50
15 08,26,44
16 02,20,38,56
17 14,32,50
18 08,44
19 02,20,36,56
20 22,32***,47
21 12,37
22 02,27,52
23 17,42
00 07***, 32***

поласци означени * саобраћају ОД  ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Уреда до Бубња

поласци означени *** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана

поласци означени **** саобраћају из Горње Врежине до Бубња

поласци означени ****** саобраћају из Скопске