Polasci iz Čalija

час минута
5 00,12*, 20,40
6 00,20,40
7 00,20,40
8 00,20, 40
9 00,20,40
10 00,20,40
11 00,20,40
12 00,20,40
13 00,20 ,40
14 00,20,40
15 00,20,40
16 00, 20,40
17 00,20,40
18 00,20
19 04,30,58
20 26
21 20
22 00,40
23 20
00 45 ноћни полазак – саобраћа само петком
01 55 ноћни полазак – саобраћа само петком

* поласци саобраћају од Уреда до Бубња
**поласци саобраћају од Чалија до Т.К. Милана

час минута
5
6 00,04*,25,50
7 15,40
8 05,30,55
9 20,45
10 10,35
11 00,25,50
12 15,40
13 05,30,55
14 20,45
15 10,35
16 00,25,50
17 15
18 05, 55
19 20,45
20 10,35
21 00,25,50
22 15, 40
23 05,30,57**
00 45 ноћни полазак
01 55 ноћни полазак

*поласци саобраћају од Уреда до Бубња
**поласци саобраћају од Чалија до Т.К. Милана

час минута
5 51*
6 15*,36, 39*
7 00, 24, 48
8 12, 36
9 00, 24, 48
10 12, 36
11 00, 24, 48
12 12, 36
13 00, 24, 48
14 12, 36
15 00, 24, 48
16 12, 36
17 00, 24, 48
18 12, 36
19 11, 46
20 21, 56
21 31
22 06
23

*поласци саобраћају од Уреда до Бубња
**поласци саобраћају од Чалија до Т.К. Милана