Polasci sa Bubnja

час минута
4 00**,35,50
5 05*,20, 35, 50*, 58*
6 06*, 14*,22*,30*, 38*, 46******, 54
7 02*, 10, 18*, 26, 34, 42, 50, 58*
8 06, 15, 25, 35, 45*, 55
9 05, 15, 25, 35*, 45, 55
10 05, 15, 25*, 35, 45, 55
11 05, 15*, 25, 35, 45, 55******
12 05*,15, 25, 35, 43*, 51, 59
13 07,15, 23*, 31, 39, 47,  55*
14 03, 11, 19, 27*, 35, 43, 51, 59*
15 07, 15, 23, 31*, 39, 47, 55*
16 03*, 11*, 19*, 30*, 40*, 50
17 00, 10, 20, 30*, 40******, 50
18 00, 10, 20*, 30******, 40,50
19 00, 10*, 20, 30, 40, 50*
20 07, 24, 41*, 58
21 15, 32*, 49
22 06*, 27, 48
23 09*, 30, 51
00 12*****, 33*****
01 00 ноћни полазак – саобраћа само петком
02 00***** ноћни полазак – саобраћа само петком

поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине

поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1

поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине

поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра

поласци означени ****** саобраћају до Скопске

час минута
4 12***,25*, 40,55
5 10*,25,40,55*
6 10*,25,40*,50
7 00,10,20,30*,40,50
8 00,10,20*,30,40,50
9 00,10*,20,30,40,50
10 00*,10,20,30,40,50*
11 00,10,20,30,40*,50
12 00,10,20,30*,40,50
13 00, 20*,30,40,55
14 10,25*,40,55
15 10*,25,40,55*
16 10,25*,40*
17 10,25*,40
18 10,25*,40,55
19 10,25*,40,55
20 10,25*,40,55
21 10,25*,40,55
22 10,25*,40,55
23 10*,25,40
00 13*****,25*****, 35*****
00 00 ноћни полазак
01 00 ноћни полазак
02 00***** ноћни полазак

поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине

поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1

поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине

поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра

поласци означени ****** саобраћају до Скопске

час минута
4
5 30,45
6 00,15,30,45
7 00,10****, 15, 27, 39, 51
8 03,15,27,39,51
9 03,15,27,39
10 03,15,27,39,51
11 03,15,27,39,51
12 03,15,27,51
13 03,15,27,39,51
14 03,14,32,50
15 08,26,44
16 02,20,38,56
17 14,32,50
18 08,26,44
19 20,38,56
20 10,35
21 00,25,50
22 15,40
23 05,30,55
00 20*****

поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1

поласци означени ** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине

поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1

поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине

поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра

поласци означени ****** саобраћају до Скопске