Polasci sa Bubnja

час минута
4 30* , 50*
5 07*,20,40
6 00,20, 40
7 00,20,40
8 00,20,40
9 00,20,40
10 00,20,40
11 00,20,40
12 00,20,40
13 00,20,40
14 00, 20,40
15 00,20, 40
16 00,20,40
17 00,20,40
18 20,48
19 16,44
20 40
21 20
22 00, 40
23 20**
00 00**
00 10 ноћни полазак – саобраћа само петком
01 20 ноћни полазак – саобраћа само петком
02 30** ноћни полазак – саобраћа само петком

**поласци саобраћају од Бубња до Т.К. Александра

час минута
4
5 30*, 55*
6 12, 37
7 02, 27, 52
8 17, 42
9 07, 32, 57
10 22, 47
11 12, 37
12 02, 27, 52
13 17, 42
14 07, 32, 57
15 22, 47
16 12, 37
17 27
18 17, 42
19 07, 32, 57
20 22, 47
21 12, 37
22 02, 27, 52
23 20, 42**
00 10 ноћни полазак
01 20 ноћни полазак
02 30** ноћни полазак

**поласци саобраћају од Бубња до Т.К. Александра

час минута
5
6 00, 24, 48
7 12, 36
8 00, 24, 48
9 12, 36
10 00, 24, 48
11 12, 36
12 00, 24, 48
13 12, 36
14 00, 24, 48
15 12, 36
16 00, 24, 48
17 12, 36
18 00, 35
19 11, 46
20 21, 56
21 31
22  07**, 41**
23

**поласци саобраћају од Бубња до Т.К. Александра