Polasci iz Brzog Broda

час минута
4 45***
5 00***, 30***, 51
6 05, 19, 42**, 48
7 01, 15, 29, 57*
8 15, 32, 50
9 07*, 25, 42
10 00, 17*, 35, 52
11 10, 27*, 45
12 02, 10, 30, 44*, 58
13 12***, 20***, 40***, 54*
14 08, 27, 50
15 04*, 05, 22, 42
16 00, 17*, 35, 52
17 10, 27*, 45
18 02, 20, 37*, 55
19 12, 40
20 05, 28, 52
21 15***, 39***
22 02**, 49, 57
23 30
00 40

* – Поласци означени звездицом крећу из Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом саобраћају до Велпроа

час минута
4
5 00***, 55**
6 18, 44
7 05, 29, 52**
8 16, 39
9 03, 26**, 49
10 13, 37
11 00**,18, 35, 53
12 10, 28, 45
13 03, 20**, 38, 55
14 18, 42**
15 05, 29, 52
16 16, 39**
17 03, 26, 50
18 13, 48
19 23, 58**
20 33
21 08, 43
22 18, 54
23 30
00

* – Поласци означени звездицом крећу из Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом саобраћају до Велпроа

час минута
4
5 10
6 00, 30
7 00**, 30
8 00, 25**, 50
9 15, 40
10 05, 30, 55**
11 20, 45
12 10, 35
13 00, 25**, 50
14 15**, 40
15 05, 30, 55**
16 25, 55
17 25, 55
18 25, 55**
19 25, 55
20 25
21 00, 35
22 10, 45
23 20, 55
00

* – Поласци означени звездицом крећу из Сувог Дола
** –  Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***-  Поласци означени звездицом саобраћају до Велпроа