Niške vesti

Jačanje lokalne samouprave

sastanak •Potpisivanju Memoranduma o razumevanju sa odabranim opštinama-gradovima, 15.decembar 2010. godine u Beogradu, prisustvovaće i predstavnici Grada Niša i Gradske opštine Palilula.
•Cilj je „da je da se doprinese boljoj upravi i ekonomskom razvoju u Srbiji kroz podršku velikom nizu aspekata decentralizacije odgovornosti i nadležnosti sa centralnog na lokalni nivo“

U okviru Komponente projekta Opštinsko planiranje, a na osnovu prethodno raspisanog Otvorenog poziva opštinama, koji je završen 4.oktobra, objavljen je konačan izbor opština. Za podršku razvoja sektorskih planova odabrano je 15 lokalnih samouprava a za podršku razvoja akcionih planova 12 lokalnih samouprava.

Opšti cilj ove Komponente, po rečima prof.dr Nikolasa Milesa, koordinatora za opštinsko planiranje (GTZ), koji je u razgovoru sa prof.dr Igorom Novakovićem, predsednikom Gradske opštine Palilula istakao prilikom obilaska opštine, jeste fokusiranje na pomoć opštinama oko sprovođenja Lokalnih strategija održivog razvoja (SLOR). Kroz komponentu Opštinsko planiranje Projekat namerava da osnaži i podrži sprovođenje pomenutih strategija. Ova aktivnost, u projektnom ciklusu od devet do dvanest meseci, podrazumeva konkretan dogovor i analizu potreba sredine o tome šta će se raditi. Zatim, se koncipira Akcioni plan i deset projekata koji će biti osnov za dalje razgovore sa potencijalnin donatorima. Po rečima profesora Milesa, naš zadatak je da u saradnji sa predstavnicima opština definišemo prioritete i dobijemo projekte koji se mogu ponuditi za finansiranje.
Na osnovu usvojenih Strategija lokalnog održivog razvoja odabrano je 12 opština. Gradska opština Palilula u Nišu je među 12 opština u Srbiji koje su odabrane za tehničku podršku procesu izrade Akcionog plana u okviru komponente Opštinsko planiranje Projekta MSP IPA 2007. Podrška razvoju koncepta projekta, osim niške opštine Palilula ostvarivaće se i u opštinama: Kanjiža, Kula, Koceljeva, Ub, Topola, Paraćin, Trstenik, Raška, Bojnik, Vlasotince, Trgovište i gradovima Užice i Novi Pazar.

Za podršku izradi sektorskih planova odabrano je 15 gradova-opština, među kojima je i Grad Niš. Oblast podrške Projekta MSP IPA 2007 za izradu lokalnih opštinskih/gradskih planova obuhvata sledeće aktivnosti: Za Grad Niš, podršku izradi regionalnog plana ruralnog razvoja za Nišavski okrug; za Grad Valjevo, podršku izradi lokalnih energetskih planova; za Grad Kragujevac, podršku izradi plana za razvoj saobraćaja; za Grad Užice, podršku izradi plana stanovanja; za Grad Požarevac, podršku izradi lokanih planova za upravljanje životnom sredinom. Opština Ivanjica imaće podršku za izradu lokalnih planova za upravljanje životnom sredinom; Opština Ražanj podršku za izradu lokalnih planova za upravljanje životnom sredinom; Opština Dimitrovgrad, podršku izradi lokalnog plana u oblasti ruralnog razvoja; Opština Sokobanja, podršku izradi lokalnih energetskih planova; Opština Barajevo i Opština Nova Varoš, podršku izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom; Opština Prijepolje, podršku izradi regionalnog plana za upravljanje otpadom u saradnji sa opštinama Priboj i Nova Varoš; Opština Stara Pazova i Opština Odžaci, podršku izradi lokalnog plana za sektor malih i srednjih preduzeća;Opština Žitište, podršu izradi lokalnog plana u oblasti ruralnog razvoja.

Projekat podrške opštinama MSP IPA 2007 finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi nemačko Društvo za tehničku saradnju (GTZ). MSP IPA 2007 pruža podršku opštinama kroz četiri komponente projekta od kojih su prve dve komponente usredsređene na opštinsko planarinje i upravljanje finansijama. Projekat blisko sarađuje sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i lokalnim samoupravama u Srbiji. Realizacija projekta je započela u januaru 2010 i završiće se u januaru 2013. Projekat predstavlja deo dugogodišnje tehničke pomoći i podrške fonda bespovratne pomoći za razvoj opština u Srbiji.

Tekst i foto; D.Vidojković

Pročitajte i...