Niške vesti

Ivkova slava niških direktora

kalca-nis Javna komunalna preduzeća u Nišu čiji je osnivač grad beleže gubitke i loše posluju, ali to ne smeta direktorima da ogromne sume troše po kafanama na reprezentaciju. „Medijana“ koja održava čistoću u Nišu napravila je gubitak od tridesetak miliona dinara. „Toplana“ ima gubitke od 108, a preduzeće za vodovod i kanalizaciju „Naisus“ od 151 milion dinara. Istovremeno, u „Medijani“ i „Naisusu“ direktori su samo za „reprezentaciju“ potrošili po oko milion i po, a u „Toplani“ blizu 600.000 dinara. To i drugi nenamenski troškovi naveli su niškog gradonačelnika i Gradsko veće da od javnih preduzeća zatraže izveštaje o poslovanju, da bez odlaganja smanje troškove, jer budžet grada više ne može i neće da pokriva manjkove u sektoru koji očigledno ne radi dobro, ali i pored toga stvara dugove!?!

Od 13 gradskih preduzeća zaduženih samo za komunalni sektor, devet beleži negativno poslovanje, kaže gradonačelnik Miloš Simonović.

Dugova je bilo i u ranijem periodu, dodaje on, ali tada se na njih gledalo kao na opterećenja i rukovodstva u preduzećima brinula su kako da reše probleme. Danas, međutim, direktori u preduzećima koja beleže gubitke najviše brinu o svojim zaradama i dogodilo se da u odnosu na Simonovićevu mesečnu platu, koja je 85.000 dinara, skoro svi imaju znatno više.

– Samo na ime osnovnih plata direktori u komunalnim firmama primaju između 90.000 i 100.000 dinara. Preko plate zarade još na desetine hiljada dinara na ime dnevnica prilikom službenih putovanja ili kao članovi upravnih i nadzornih odbora u drugim preduzećima. Zanimljivo je da su direktori gradskih preduzeća koja nisu na budžetu i koja velikim delom ili čak i potpuno sama obezbeđuju sredstva za poslovanje mnogo skromniji i njihove plate su niže – rekao nam je Simonović.

Osim što brinu o sebi i svojim zaradama, u javnim komunalnim preduzećima u Nišu koja su gubitaši nemilice se troši na reprezentaciju (kafanski i slični računi), na organizovanje radničkih sportskih igara ili putovanja u inostranstvo. Uz sve to, mnoga preduzeća opterećena su milionskim troškovima za službena putovanja, ili ulaze u nove investicione poduhvate bez ikakvog ekonomskog opravdanja, zadužujući se kod banaka.

Pored raskalašnog ponašanja rukovodstava niških komunalnih firmi, na dugove utiču i neizmirene obaveze građana. U ovom trenutku, kaže gradonačelnik Simonović, Nišlije duguju „Naisusu“ za vodu oko 950 miliona dinara, „Toplani“ za grejanje 750, a „Medijani“ za održavanje čistoće i druge usluge preko 500 miliona. Od onih preduzeća koja su na budžetu grada samo Gradska stambena agencija, Objedinjena naplata i „Parking servis“ nisu iskazali gubitke.

Izvor: Politika

Pročitajte i...