Inside

Gradske ustanove u Nišu

grad Niš

Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA

Adresa: Blagoja Parovića 3
Telefon: 018/4533-927, 018/4530-413
Faks: 018/4533-927
E-pošta: nitop@nitoplana.rs
Veb portal: nitoplana.co.rs
v.d. direktora: Predrag Milačić, dipl. inž. elektroteh. za elektroniku i telekomunikacije

Javno komunalno preduzeće
MEDIANA

Adresa: Mramorska 10
Telefon: 018/4253-990
Faks: 018/4253-990
E-pošta: mediana@medianis.rs
Veb portal: jkpmediana.rs
v.d. direktora: Ivan Mihajlović, master ekonomista

Javno komunalno preduzeće
GORICA

Adresa: Tvrđava bb
Telefon: 018/515-541
Faks: 018/515-559
E-pošta: office@jkpgorica.rs
Veb portal: jkpgorica.rs
v.d. direktora: Ivana Stanić

Javno komunalno preduzeće
NAISSUS

Adresa: Knjeginje Ljubice 1/1
Telefon: 018/531-275
Faks: 018/502-715
E-pošta: info@naissus.co.rs
Veb portal: jkpnaissus.co.rs
v.d. direktora: Goran Milosavljević, master istoričar

Javno komunalno preduzeće
OBJEDINJENA NAPLATA

Adresa: Nade Tomić 7
Telefon: 018/511-830, 018/511-831, 018/531-832
Faks: 018/521-565
E-pošta: info@jkponnis.rs
Veb portal: jkponnis.rs
Direktor: Jelena Stojanović, dipl. pravnik

Javno komunalno preduzeće
PARKING SERVIS

Adresa: Vožda Karađorđa 84a
Telefon: 018/517-333, 018/517-555, 018/517-778
Faks: 018/517-777
E-pošta: info@nisparking.rs
Veb portal: nisparking.rs
Direktor: Dejan Dimitrijević, dipl. inž. elektronike

Javno komunalno preduzeće
DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 8
Telefon: 018/505-655
Faks: 018/520-041
E-pošta: info@jgpnis.rs
Veb portal: jgpnis.rs
Direktor: Milan Milić
Red vožnje u Nišu

Javno komunalno preduzeće
TRŽNICA

Adresa: Đuke Dinić 4
Telefon: 018/257-525, 018/257-565
Faks: 018/257-525, 018/257-565
E-pošta: info@trznicanis.rs
Veb portal: trznicanis.rs
Direktor: Goran Đorđević, dipl. inž. elektronike

Javno preduzeće
GRADSKA STAMBENA AGENCIJA

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 41a
Telefon: 018/252-472, 018/252-467
Faks: 018/252-160
E-pošta: info@gsanis.co.rs
Veb portal: gsanis.co.rs
Direktor: Vladan Stojanović

Javno preduzeće
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA

Adresa: 7. juli 6
Telefon: 018/520-790
Faks: 018/520-540
E-pošta: direkcija@direkcija.co.rs
Veb portal: dign.rs
v.d. direktora: Zoran Prokić, dipl. inž. građ.

Javno preduzeće
NIŠSTAN

Adresa: Branka Krsmanovića 1
Telefon: 018/4234-358, 018/528-250, 018/4234-379
Faks: 018/4232-441
E-pošta: dir@nisstan.rs
Veb portal: nisstan.rs
v.d. direktora: Dejan Nikolić, dipl. maš. inženjer

Javno preduzeće
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠA

Adresa: Nade Tomić 15
Telefon: 018/524-877
E-pošta: info@visitnis.org
Veb portal: visitnis.org
Direktor: Dragana Petković

Javno preduzeće
ZAVOD ZA URBANIZAM

Adresa: 7. juli 6
Telefon: 018/243-095, 018/243-363, 018/355-462, 018/241-386
Faks: 018/241-673
E-pošta: info@zurbnis.rs
Veb portal: zurbnis.rs
Direktor: Miroljub Stanković, magistar-dipl.inž. arhitekture

Pročitajte i...