Nišville Jazz Festival 2012

Grad prati uspon Nišvilla

nisvile2012Savet Nišville džez festivala usvojio je program i finansisjki plan za naredno izadanje koje će se održati od 16. do 19. avgusta 2012. godine.

Planirani budžet je isti kao za prethodno izdanje, ali je u delu prihoda, na osnovu „zelenog svetla“ koje je Savetu festivala dao gradonačelnik Niša Miloš Simonović, učešće grada prema Nišvillu kao javnoj gradskoj manifestaciji i jedinoj niškoj manifestaciji od nacionalnog značaja, posle dvogodišnje stagnacije – povećano na 20 miliona dinara.

Na taj način, Grad Niš i gradonačelnik Simonović su napravili čak i korak ispred članica EU kojima je iz Brisela preporučeno da značajno uvećaju budžetska izdvajanja za kulturu za 2013 godinu kroz akciju „Kulturom protiv svetske ekonomske krize“.

Od Ministarstva kulture se očekuje 5 miliona, a obaveza organizatora je da prikupi 30 miliona. U odnosu na prošlogodišnji finansijski plan, nije predviđeno učešće Vlade Srbije jer je procenjeno da festival i Grad Niš nemaju potreban lobi u Beogradu da bi izborili direktnu podršku Vlade na istovetan način na koji je poslednjih godina Vlada pomagala Guču.

Inače, ministar kulture Predrag Marković je na otvaranju Nišvilla 2011 izneo zanimljivu inicijativu da pomogne stvaranju kvalitetnog pool-a sponzora Nišville jazz festivala, slično kako je Marković svojevremeno učestvovao u usponu prvih izdanja Exit-a.

Savet je izrazio nadu da će organizator uspeti da ostvari finansijski plan jer je samo to garancija da festival može zadržati dostignuti nivo najposećenijeg i najkvalitetnijeg džez festivala jugostične Evrope i na taj način opravdati epitet izrečen u naslovu teksta objavljenom u New Europe magazinu da je „Nišville – evropsko lice Srbije“.

Pročitajte i...