Niške vesti

Grad Niš – Dva lica /video/

Projekat Grad Niš (Dva lica), ostvaren u produkciji HeART Movement-a, oko sebe okuplja dva nezavisna umetnika, koji na svoj način kroz razlicite forme i različite umetničke prilaze žele da dočaraju pravu sliku stanja jednog grada, pa samim tim i stanje jedne države. Kroz ostvarenje podeljeno na dva dela, Nikola Stojanović & Mladen Gligorijević, predstavljaju dva različita pogleda na jedan grad. Ponovo kroz jezik simbolike, koja je postala gotovo nezaobilazna u svim njihovim radovima, pokušavaju skrivenim i otvorenim porukama da predoče situaciju i stanje drugog po veličini grada u Srbiji. Film, pored istorijske i moderne arhitekture, pokušava da prikaže kulturu življenja stanovnika grada. Ovo je prvi projekat u kojem Stojanović & Gligorijević ostvaruju potpunu umetničku saradnju.