Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu
FLAVIJE KONSTANCIJE

FLAVIJE KONSTANCIJE

Ko je ko u Nišu

Flavije Konstancije (? — 2. septembar 421), ili Konstancije III je bio rimski vojskovođa i na kraju rimski car. Tokom druge decenije petog veka je već neformalno držao vlast, a 421. je za kratko postao savladar Honorija, cara Zapadnog rimskog carstva.
Konstancije je rođen u Nišu, tadašnjem Naisu. Bio je vojnik od karijere. Kao magister militum pod Honorijem, uspešno je branio Zapadno rimsko carstvo. Naročito se istakao u gušenju pobune uzurpatora Konstantina. Za te zasluge dobio je titulu patricija i sticao sve više uticaja nad nesposobnim Honorijem. Godine 417. se oženio Honorijevom polu-sestrom Galom Placidijom, a 8. februara 421. postao je Honorijev savladar — no u stvari on je vladao čitavim Zapadom.

Istočno-rimski car Teodosije II nije želeo da prizna Konstancijevo imenovanje za savladara. Navodno je Konstancije rešio da zbog toga zarati sa Istokom, ali pre nego što je išta mogao da uradi, iznenada je umro 2. septembra iste godine. Konstancije je sa Galom Placidijom imao dvoje dece: budućeg cara Valentinijana III i Justu Gratu Honoriju.

Konstancijev uspeh u okviru carske porodice, dao je nadu i drugim vojnim komandantima na Zapadu da će i sami moći postati carevi. Ali, to je samo uspelo Petroniju Maksimu (vladao je doduše još kraće od Konstancija), dok su zaslužni varvarski komandanti bili neuspešni u tome (Aecije i Ricimer).

Ostavi komentar