E-tvrđava 2010

E-Tvrđava | Saopštenje za javnost

E-Tvrđava

Gradska manifestacija

Dugo očekivana sednica Skupštine Grada Niša na kojoj je trebalo da se E-TVRDJAVA uvrsti u gradske manifestacije je završena. E-TVRDJAVA festival nije postala na ovoj sednici gradska javna manifestacija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je trebalo da se razmatra o festivalu, odložena je za sledeću sednicu. Predlog su povukli odbornici koji su je inače i predložili na zahtev predsednika UO E-TVRDJAVA.

Iako je E-TVRDJAVA mnogo unapred dopisima obavestila sve političke partije o svojim planovima, namerama i željama, pojedine partije u gradskoj Skupštini su bile u potpunosti ne informisane ili dezinformisane. U toku prepodnevnog zasedanja u neformalnim razgovorima sa pojedinim odbornicima pokušali smo da im objasnimo i pojednostavimo 30 stranica skupštinskog materijala koje smo uredno dostavili Skupštini. Očigledno je da je E-TVRDJAVA isuviše složen i kompleksan projekat da bi se odbornik sa temom na brzinu upoznao.

Upravo tako „na brzinu“, a zašto?

Zašto se odbornici o sadržini predložene tačke dnevnog reda upoznaju na dan zasedanja Skupštine?

Zašto se predsednici pojedinih političkih partija nisu odazvali našem pozivu da predstavimo festival pre Skupštine?

Zašto političke partije dobijaju pogrešne informacije o festivalu od svojih članova koji nisu ni videli festival, i na osnovu dezinformacija stvaraju pogrešnu ili nedovršenu sliku o festivalu?

Zbog ne potpune informisanosti o festivalu a uredno su unapred obavešteni zvaničnim dopisima, ali i sujete pojedinih političara, odlučio sam da tačku odložimo za narednu sednicu koja će se održati u toku juna meseca.

U toku narednih nedelja E-TVRDJAVA će izvršiti javnu prezentaciju koju je spremila za sednicu Skupštine Grada, a obaviće i prezentacije Gradonačelniku, Gradskim većnicima i odborničkim grupama, kako bi u potpunosti bili informisani za narednu Sednicu Skupštine Grada.

O svim navedenim najavama prezentacija i ishoda razgovora obavestićemo javnost.

E-TVRDJAVA festival mora da bude transparentan događaj i svako mora biti u potpunosti informisan. Jedan od ciljeva festivala je veća upotreba interneta, na kome i sve informacije o festivalu mogu da se nađu. Očigledno je da političari ne dovoljno koriste internet i društvene mreže, i zato će E-TVRDJAVA do naredne sednice Skupštine uticati na najodgovornije ljude u gradu da koriste internet.

Bitno je da nijedna politička partija i odbornik nemaju ništa protiv festivala, samo im je više potrebno vremena, informacija i uvažavanja, kao što je i slučaj sa svim javnim službama i preduzećima sa kojima se svakog dana susrećemo i pitamo zašto je sve tako sporo.

Što više interneta uspemo da ubacimo u javne službe i preduzeća, smanjićemo birokratiju, koja nam je i odložila planove za nekoliko nedelja.

Bez obzira na odlaganje za narednu sednicu Skupštine Grada, E-TVRDJAVA nastavlja sa pripremom festivala u koji želimo da osim gradskih i državnih institucija uključimo i druge organizacije i pojedince, jer E-TVRDJAVA kad god postala Gradski festival – uvek će biti GRAĐANSKI FESTIVAL.

Sa poštovanjem,
Aleksandar Marinković
Predsednik UO E-TVRDJAVA